Äänestys 12.1.2021

Äänestys varapuheenjohtajaksi valittavasta henkilöstä 12.1.2021

Ehdolla: Mika Kasonen, Lucas Lumberg ja Janne Viljanen (aakkosjärjestys)