Alaviiri Kaisa

48

Alaviiri
Kaisa

Perusopetuksen aluepäällikkö, EMBA, KM, erityisluokanopettaja

Espoo

s. 1962

043 8254865

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuutettuna, tarkastuslautakunnan puheenjohtajana ja kaupunginvaltuutettuna sekä kuuden lapsen äitinä minulla on realistinen käsitys arjen tarpeista, asioiden tärkeysjärjestyksestä elämässä ja poliittiseen päätöksenteon haasteista sekä vaikutuksesta jokapäiväiseen elämään.

Olen Espoossa perusopetuksen aluepäällikkö. Työni rehtoreiden esihenkilönä edellyttää valmentavaa johtamisotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja, ongelmanratkaisua korostavaa työskentelymallia sekä erityisen hyvää verkottumis- ja verkostojen johtamiskykyä. Kansanedustajana näistä taidoista on erittäin suurta hyötyä. EMBA-tutkintoni (2020) Aalto-yliopistossa vahvisti taloudellista ajatteluani, kykyäni arvioida koko Suomen tulevaisuutta ja taitoani arvioida hyvinvoinnin tekijöitä. Työni kautta olen näköalapaikalla koulumaailmaan ja myöskin perheiden arkeen koulunkäynnin saralla. Tuon päätöksentekoon osaamisen ja kokemuksen lisäksi vahvaa arkirealismia sekä läpinäkyvyyttä.

Työskentelen turvallisen ja sujuvan arjen sekä ihmisten, luonnon ja talouden puolesta.

Pohjaan päätökseni tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja ihmisten kunnioittamiseen.

Muutamia erittäin ajankohtaisia nostoja:

Koulutus kuntoon varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin.

Nuorten hyvinvoinnin edistäminen on yksi tärkeimmistä tehtävistämme.

Mielenterveyspalvelut kärkiteemaksi. On tärkeää, että jokainen ikääntyvä voi vanhentua arvokkaasti ja saa tarvitsemaansa huolenpitoa ja hoivaa.

Sen ohella, että huolehdimme järkevästi taloudestamme, on tärkeää turvata ihmisten hyvinvointi ja toimeentulo sekä mahdollistaan hyvä arkipäiväinen elämä.

Lupaan edistää hyvinvointia! Aikuisten hyvinvointi turvaa lasten hyvinvoinnin ja lasten hyvinvointi vahvistaa aikuisten hyvinvointia. Lupaan turvata sosiaalityön, perheiden kotipalvelun ja lastensuojelun resurssit. Lasten ja nuorten ennaltaehkäisevät tukipalvelut ja kotouttamispolitiikka on laitettava kuntoon. Antamalla apua ja tukea riittävän varhain ehkäisemme ongelmien syntymistä ja torjumme syrjäytymistä, rikollisuutta ja jengiytymistä.

Pidetään kaikki mukana yhteiskunnassa.

Politiikka kuten elämä, on joukkuepeliä. Se on yhteisten asioiden hoitamista. Edellytyksenä onnistumiselle on halu tehdä yhteistyötä sekä käydä hyvää ja rakentavaa keskustelua myös yli puoluerajojen. Tähän sitoudun!

Lahjoita ehdokkaalle