Sjöblom Ruut

170

Sjöblom
Ruut

Teologi, yrittäjä

Tuusula

Teologi, valtuuston puheenjohtaja. Opiskellut sosiaalietiikkaa ja sosiaalipsykologiaa. Työskentelen perheyrityksessämme. MInulle tärkeitä arvoja ovat oikeudenmukaisuus, vapaus ja vastuu.