Lisää työtä Suomeen paikallisella sopimisella

Kansanedustajien blogit

Yhteiskuntasopimusneuvottelut ovat ratkaisuvaiheessa. Kustannuskilpailukyvyn parantamisen lisäksi neuvottelupöydissä keskustellaan myös paikallisen sopimisen edistämisestä. Odotukset työmarkkinaosapuolten onnistumiselle ovat kovat, ja Kokoomuksen eduskuntaryhmä osaltaan tukee kunnianhimoisen ratkaisun syntymistä.
Hallituksen 110 000 uuden työllisen tavoite on mahdollista saavuttaa vain, jos työllistämisen kustannuksia saadaan alennettua ja esteitä poistettua. Tämä on mahdollista vain jos paikallista sopimista pystytään edistämään riittävän kunnianhimoisesti. Niin OECD, IMF kuin EU:n komissiokin ovat nostaneet Suomen jäykät työmarkkinat keskeisimmäksi kilpailukykymme ongelmaksi. Maailman talousfoorumin 140 maan vertailussa Suomi oli palkanmuodostuksen joustavuuden mittarilla vertailun jäykin.

Suomen pelastaa vain suomalainen työ, ja sitä saadaan lisää paikallisen sopimisen kautta.

Keskeinen keino tavoitteen saavuttamiseksi on, että järjestäytymättömät työnantajat saavat jatkossa soveltaa samoja paikallisen sopimisen mahdollisuuksia kuin järjestäytyneet. Tällä hetkellä se ei ole mahdollista niillä aloilla, joilla on yleissitovat työehtosopimukset. Koska järjestäytymättömillä yrityksillä velvollisuudet ovat jo samat kuin järjestäytyneillä, kyse on erilaisten työpaikkojen saattamisesta keskenään samanlaisten oikeuksien piiriin.

Työllisyyden kääntäminen nousuun on hallituksen tärkein tehtävä. Ilman työllisyyden merkittävää kasvua hyvinvointiyhteiskunnan rahoitukselta putoaa pohja pois. Tämä on pidettävä kirkkaana mielessä, kun odotamme työmarkkinajärjestöiltä lopullisia ehdotuksia paikallisesta sopimisesta. Laiha kompromissi ei riitä, nyt tarvitaan rohkeaa muutosta. Suomen pelastaa vain suomalainen työ, ja sitä saadaan lisää paikallisen sopimisen kautta.

Sari Multala
Kansanedustaja (kok)
Vantaan kaupunginvaltuutettu