Tuntijakokokeilulla kohti toimivampaa lukiota

Kansanedustajien blogit

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt haun lukion tuntijakokokeiluun. Kokeiluun valitaan tänä keväänä mukaan noin 50 lukiota, joille annetaan mahdollisuus tarjota opiskelijoilleen nykyistä valinnaisempaa tuntijakoa.

Tuntijakokokeilu antaa lukioille mahdollisuuden kokeilla nykyistä vapaammin opetuksen järjestämistä. Kokeilun myötä lukiolainen voisi keskittyä tulevaisuuden suunnitelmien kannalta tärkeiksi kokemiinsa oppiaineisiin ja painottaa nykyistä vahvemmin esimerkiksi luonnontieteitä kurssivalinnoissaan.

Kokeilun myötä lukiolainen voisi keskittyä tulevaisuuden suunnitelmien kannalta tärkeiksi kokemiinsa oppiaineisiin

Opiskelijat voivat itse valita, opiskelevatko he kokeilussa olevan tuntijaon vai nykyisen tuntijaon mukaan. Lisäksi laajempi valinnaisuus koskisi vain reaaliaineita, jotka on jaettu kahteen oppiaineryhmään: ympäristö- ja luonnontieteisiin sekä humanistis-yhteiskunnallisiin aineisiin.

Tuntijakokokeilu ei kuitenkaan uhkaa lukion yleissivistävyyttä.  Jatkossakin lukiolaisten on opiskeltava monipuolisesti tietty vähimmäismäärä molempien oppiaineryhmien aineita. Kokeilussa kiinnitetään myös erityistä huomiota opinto-ohjauksen riittävän määrään, jotta nuorilla olisi entistä paremmat valmiudet tehdä päätöksiä oman opiskelun painotuksista.

Tuntijakokokeilu on ainutlaatuinen mahdollisuus lukiokoulutuksen kehittämiselle. Kokeilun tuloksia ja kokemuksia tullaan hyödyntämään, kun tuntijaosta tehdään seuraavan kerran päätöksiä. Siinä yhteydessä olisi myös pohdittava tiedekasvatuksen yleistä lisäämistä osana lukion ainevalikoimaa.