Huoli pienyrittäjästä

Kansanedustajien blogit

Poliitikkojen ja bisneselämän vaikuttajien mantran mukaisesti Suomi tarvitsee lisää kilpailukykyä. Paljon on vatuloitu yhteiskuntasopimuksen aikaansaamiseksi ja työttömyyden parantamiseksi. Erilaisia vaihtoehtoja perustellaan työntekijän turvalla, leikkausten tuomilla säästöillä sekä julkisen ja yksityisen sektorin tasavertaisuudella. Harvoin kuulee lausuntoja siitä, miten työmarkkinaneuvotteluilla voitaisiin helpottaa pienyrittäjän arkea. Ei ole ihme, että yrittäjien keskuudessa on kyselty, ajaako kukaan heidän etuaan.
Vatulointi jatkuu edelleen. Pienyrittäjän kannalta hallituksen kaavailemista työlain uudistuksista merkittävin on kirjaus paikallisesta sopimisesta – mahdollisuudesta määritellä työajat, lomat, sekä palkat työnantajan ja työntekijän kesken. SAK edellyttää, että yhteiskuntasopimuksen yhteydessä luodaan pelisäännöt tälle työpaikkakohtaiselle sopimiselle – siis että yritysten sisäiset asiat ratkaistaisiin työehtosopimuksissa eikä lain kautta. Yhtä mieltä tunnutaan olevan ainoastaan siinä, että työ ja palkan ansaitseminen on se ratkaisu, joka nostaa Suomen suosta.

Ajan trendin mukaan työmarkkinat ovat pirstaloituneet ja yhä useampi työllistää itsensä elinkeinonharjoittajana tai pätkätöillä. Monet meistä tekevät työtä yrittäjinä palkkatyön tai opiskelun ohessa. Suomalaisista yrityksistä 98,9 prosenttia on alle 50 hengen yrityksiä, joista suurin osa on alle 10 hengen mikroyrityksiä. Ei ole ihme, että uudet työpaikat syntyvät muihin kuin suuryrityksiin. Työttömien toivotaan työllistyvän yrittäjinä, kuten maahanmuuttajienkin. Työnantajamaksut, verot, vanhanaikaiset säädökset ja ylenpalttinen paperisota kuitenkin hankaloittavat yrittäjäksi ryhtymistä ja työntekijöiden palkkaamista.
Nyt jos koskaan hallitus on suurten ratkaisujen edessä. Onnistuessaan hallitusohjelmaan kirjattu paikallinen sopiminen pelastaisi monta työpaikkaa ja loisi useita uusia yrityksiä. Nyt kun työmarkkinasopu on syntymässä palkansaajapuolen toivomalla tavalla, järjestöt vihdoin kiittelevät hallitusta. Kompromississa vain on vaarana se, että periaatteessa hyvä ajatus vesittyy ja käytännössä jäljelle jää vain laiha lohtu.

Yrittäjyydessä on loppukädessä kyse omien unelmiensa toteuttamisesta ja oman leipänsä tienaamisesta. Yrittäjä on työnantaja, joka luo hyvinvointia työntekijöilleen ja tulonsiirtojen kautta koko valtiolle. Yrittämisen esteitä on aktiivisesti purettava. Todellisen työpaikkakohtaisen sopimisen mahdollistaminen olisi palkanmaksajien ja palkansaajien kannalta tärkein rakenneuudistus, joka kohentaisi työllisyyttä ja yrittäjien elämänlaatua. Suomen kilpailukyky kasvaa yrittäjyyden kautta. Pienyrittäjä on tärkeä ja tärkeistä asioista tulee pitää erityistä huolta.

Julkaistu Iltalehdessä 19.2.2016

The post Huoli pienyrittäjästä appeared first on Hjallis Harkimo.