Puheeni eduskunnassa urheilijoiden sosiaaliturvasta

Kansanedustajien blogit

Puheeni eduskunnan täysistunossa 10.3. Puhe liittyi hallituksen esittämiin parannuksiin urheilijoiden sosiaaliturvassa. Varsinaiseen esitykseen voi tutustua täällä.


Arvoisa rouva puhemies,

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annettua lakia. Hallituksen esitys on tervetullut ja kannatettava ja sillä parannetaan joiltakin osin ammattiurheilijoiden sosiaaliturvaa. Esityksen taustalla on ammattiurheilijoiden sosiaaliturvaa pohtineen työryhmän raportin yksimielisen ehdotukset. Esitys on askel oikeaan suuntaan, mutta valitettavasti vielä täysin riittämätön. Käytännössä nyt ehdotetut muutokset parantavat ainoastaan joukkueurheilijoiden tilannetta. Yksilöurheilijoiden osalta sosiaaliturva on edelleen käytännössä olematon.

”Esitys on askel oikeaan suuntaan, mutta valitettavasti vielä täysin riittämätön”

Urheilijoiden tapaturma- ja eläkevakuuttamisesta annettu laki velvoittaa nykyään vain joukkueurheilijoita. Urheilijalain lakisääteinen tapaturma- ja vanhuudenturva on järjestetty yksityisistä vakuutusyhtiöistä otettavalla vakuutuksella, joita vain harvat vakuutusyhtiöt myöntävät. Vakuutettuja urheilijoita on tällä hetkellä noin 1200, heistä valtaosa jääkiekkoilijoita.

”Vakuutettuja urheilijoita on tällä hetkellä noin 1200. Heistä 8 on yksilöurheilijoita”

Yksilöurheilijat olivat mukana velvoitteen piirissä joitain vuosia, mutta nyt vakuuttaminen on vapaaehtoista. Yksilöurheilijoita on vakuutuksen piirissä kahdeksan. Olympiakomitean tukiurheilijoita on noin 200 ja urheilijayhdistyksessä jäseniä noin 400. Jos ammattimaisesti harjoittelevat nuoret urheilijat lasketaan mukaan, kasvaa määrä huomattavasti. Vapaaehtoisuudella ei siis saavuteta kattavaa vakuuttamista nykysysteemillä. Perusteena sille, että urheilussa on sosiaaliturvassa vakuutuspohjainen erityisjärjestelmä, on kerrottu urheilun rahoituksen kapeus. Tämä pitää osittain paikkansa, mutta ei ole riittävä syy siihen, ettei sosiaaliturvaa voisi vähitellen parantaa.

”Julkisuudesta monesti välittyvä kuva siitä, että urheilijat olisivat hyvin toimeentulevia, on pääosin väärä”

Jotta voi ymmärtää urheilijoiden sosiaaliturvan ongelmia, on hyvä tietää muutama fakta urheilijoiden asemasta. Suurin ero yksilöurheilijoiden ja joukkueurheilijoiden välillä on siinä, mitä tulee sosiaaliturvaan, se että yksilöurheilijoilla ei ole työnantajaa. Urheilija on ammattilainen, joka käytännössä useimmiten viralliselta asemaltaan opiskelija tai kategoriassa ”muu”. Jotkut harvat ovat yrittäjiä, vielä harvempi – jos kukaan – on palkansaaja. Julkisuudesta monesti välittyvä kuva siitä, että urheilijat olisivat hyvin toimeentulevia, on pääosin väärä. Suomessa on yksilöurheilijoissa yhden käden sormilla laskettava määrä heitä, jotka tienaavat urheilijoina niin hyvin, että tulevaisuudesta urheilu-uran jälkeen ei tarvitse huolehtia.

”Urheilijan tulot ovat täysin riippuvaiset menestyksestä ja yleensä kaikki saadut tulot käytetään urheiluun”

Urheilijan tulot ovat täysin riippuvaiset menestyksestä ja yleensä kaikki saadut tulot käytetään urheiluun. Urheilija haluaa olla maailman paras, eikä siinä kohden oma tulevaisuudenturva paljon vaakakupissa paina. Jos tulot urheilusta kasvavat, käytetään ne urheiluun – parempiin harjoitteluolosuhteisiin tai valmennuksen lisäämiseen.

”Ensisijaisesti tulisi selvittää urheilijoiden mahdollisuus liittyä MYEL-vakuuttamisen piiriin”

Koko elämän kannalta tärkeimpiä kehityskohteita urheilijoiden sosiaaliturvassa on eläkkeen kertyminen. Käytännössä ammattiurheilijoiden urat ovat nykyään pitkiä ja aktiivisesta eläkettä kerryttävästä työurasta jää 10-20 vuotta pois. Siksi koen, että tärkein kehityskohde yksilöurheilijoiden osalta olisi eläkevakuutusjärjestelmän kehittäminen. Ensisijaisesti tulisi selvittää urheilijoiden mahdollisuus liittyä MYEL-vakuuttamisen piiriin. Tämän voisi aloittaa urheilijoista, jotka saavat opetus- ja kulttuuriministeriön urheiluministeriön myöntämiä urheilija-apurahoja. Toivon, että sosiaali- ja terveysministeriössä aloitetaan asian selvitystyö pikimmiten.

Kansanedustaja Sari Multala, Kokoomus


Lisätietoa MYEL-vakuutuksesta täältä