Rohkein on se, joka puuttuu kiusaamiseen

Kansanedustajien blogit

Oemme lukeneet kuluneella viikolla riipaisevia tarinoita kiusattujen kokemista tuskaisista hetkistä. Tarinoita välittävistä ihmisistä, mutta myös välinpitämättömyydestä.

Hienointa ihmisyydessä on se, että jokainen lapsi on ainutlaatuinen. Lapsia ja nuoria ei voi sovittaa yhteen muottiin. Meitä on moneksi, ja erilaisuutta on monenlaista. Yhden jalka on isompi, toisen hiukset eriväriset tai kolmas on heikompi lukemaan. Erilaisuudessa piilee mieletön rikkaus, mutta samalla se on yksi yleisimmistä kiusaamisen syistä. Varsinkin peruskoulussa hieman erilainen lapsi tulee liian helposti kiusatuksi.

Kiusaaminen jättää syvät jäljet. Olen vuosien aikana saanut kuulla toinen toistaan riipaisevampia tarinoita kiusatuilta. Vuosikymmenienkin jälkeen kiusatut muistavat kirkkaina kiusaajiensa kasvot ja ne kammottavat hetket koulun välitunneilla tai koulumatkalla. Osa kiusatuista on kulkenut vuosien tien päästäkseen yli ikävistä muistoista. Osa ei vuosienkaan jälkeen ole voinut unohtaa kiusaamista. Nämä tarinat tekevät surulliseksi. Yksikään ihminen ei ansaitse kiusatun kohtaloa.

Kiusaaminen ei ole ilmiönä kadonnut mihinkään vuosien saatossa. Kiusaaminen on osaltaan samanlaista kuin aina ennenkin, mutta osaltaan se on muuttunut. Villasukkien piilottamisen sijaan kiusaaminen on yhä useammassa tapauksessa siirtynyt verkkoon. Nimittely tapahtuu yhä useammin WhatsApp:ssa tai Facebookissa suoran suunsoittamisen sijaan.  Koulukiusaaminen ei jää vain koulun seinien sisäpuolelle, vaan kulkeutuu koulumatkalle ja puhelimen mukana kotiin sekä harrastuksiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee tällä hallituskaudella parhaansa kiusaamisen vähentämiseksi. KivaKoulu-ohjelman käytänteitä laajennetaan koskemaan kaikkia peruskouluja. Opettajien täydennyskoulutukseen tuodaan entistä paremmin mukaan toimintatapoja ja keinoja, joilla opettajat voivat havaita ja puuttua kiusaamiseen. Vahva viestimme kentälle on, että kiusaamiseen tulee aina puuttua vakavasti. Kiusaamista ei saa ohittaa. Kerta kaikkiaan kiusaamiselle tulee olla nollatoleranssi.

Kenenkään ei pidä joutua kokemaan kiusatun kohtaloa. Tähän meistä jokainen voi vaikuttaa.  Kiusaamisen vähentämiseen on monenlaisia keinoja. Tärkein niistä on asenteissa. Jokainen meistä voi vaikuttaa siihen, että kiusaamista ei suvaita. On helppo olla hiljaa sivussa ja hyväksyä, mutta se ei ole kestävä valinta. Jokaisella tulee olla rohkeutta, että puuttuu kiusaamisen ja puolustaa heikompaa.

Aikuisten pitää voida puuttua kiusaamiseen, kun me sen omin silmin selvästi näemme. Nykyistä lainsäädäntöä on tulkittu niin, että opettajilla ei ole oikeutta puuttua kiusaamiseen koulumatkalla. Koulun opettajalla tai rehtorilla tulee olla oikeus puuttua koulumatkoilla tapahtuneeseen kiusaamiseen, häirintään tai väkivaltaan. Koulun henkilökunta ei saa olla voimaton kiusaamistilanteissa, vaan heillä tulee olla oikeudet puuttua kiusaamiseen. Lainsäädäntöä on muutettava, jotta opettajalla on oikeus puuttua koulumatkalla tapahtuvaan kiusaamiseen.

Kiusaamisen vähentäminen pitää pystyä viemään sanoista teoiksi. Juhlapuheet ja kauniit ajatukset eivät riitä, sillä kyse on ihmiskohtaloista. Joka päivä meillä on mahdollisuus tehdä maailmasta hieman parempi paikka. Käytetään se, sillä maailma ei ikinä muutu, jos emme sitä muuta.

Sanna Lauslahti
Markku Eestilä

Ps. Teimme Markun kanssa jo viime kaudella lakialoitteen opettajien oikeudesta puuttua koulumatkalla tapahtuvaan kiusaamiseen. Asia ei edennyt valitettavasti. Ajamme asiaa jälleen tällä kaudella eteenpäin.