Järki voitti järjettömyyden

Kansanedustajien blogit

Hallitus päätti budjettiriihessä, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen järjettömän kova korotus perutaan ja pienituloiset 2-3 hengen perheet saavat maksuihin alennuksen. Meille Kokoomuslaisille päätös oli erittäin tärkeä monesta syystä.

Ensinnäkin perheiden taloustilanne on jo nyt rankka. Nordean juuri julkaistun kyselyn tuloksissa esille nousi erityisesti se, että lapsiperheissä koetaan oman talouden hallinnassa epävarmuutta. Lapsiperheissä rahahuolet ovat lisääntyneet kahden viimeisen vuoden aikana. Jos varhaiskasvatusmaksujen korotus olisi mennyt läpi, olisi se entisestään vaikeuttanut keskituloisten lapsiperheiden taloustilannetta. Ylimmän maksuluokan korotus olisi ollut 64 euroa, ja se on iso summa lapsiperheelle.

Toiseksi hallitus ja oma puolueeni Kokoomus on ajanut työlinjaa eli työnteonkannusteiden lisäämistä ja kannustinloukkojen vähentämistä. Päivähoitomaksujen korotus olisi ollut päinvastainen toimi. Uusi päätös, että jätetään pienituloisten alennus voimaan tarkoittaa työnteon kannusteiden lisäämistä. Päätöksellä mahdollistetaan yksinhuoltajan osallistuminen työelämään ilman pelkoa, että perheen taloudellinen tilanne heikkenee työnteon takia.

Työlinjaa tukee myös se, että varhaiskasvatusmaksujen korotus olisi siirtynyt julkisen sektorin kassan pohjalle. Tällöin raha olisi osin ollut pois yksityisen sektorin kulutuksesta, ja näin vaikuttanut kansantaloutemme kasvuun negatiivisesti. Nyt tapahtuu päinvastoin. Pienituloisten maksualennus tarkoittaa lapsiperheelle lähes 700 euroa lisää käyttörahaa vuodessa.

Kolmanneksi naisten osallistuminen työelämään on enemmänkin kuin tarpeen tulevina vuosina. Tarvitsemme kaikkia osaavia ihmisiä työelämässä, jotta selviydymme edessä siintävästä kestävyysvajeesta. Tämä tarkoittaa, että meillä tulee olla ennakkoluuloton asenne tarkastella kokonaisuudessaan kaikkia perhe-etuuksia. Etuusjärjestelmä ei saa syrjäyttää naisia työelämästä. Samalla on kunnioitettava sitä, että jokainen perhe tekee omat valintansa perhettä koskevissa asioissa.

Neljänneksi varhaiskasvatuksen merkitys on suuri lapsen koulutielle valmistautumisen kannalta. Sen tärkein tehtävä on antaa lapselle hyvä oppipohja tuleville kouluvuosille. Suomessa varhaiskasvatukseen osallistuu n. 70 prosenttia kolmevuotiasta lapsista. Osallistumisaste on OECD-maiden keskiarvon alapuolella ja selvästi muita pohjoismaita alempi.

Varhaiskasvatukseen osallistuvien yli kolme vuotta täyttäneiden määrää tulee kasvattaa. Tähän on monta perustetta mm. monet oppimisvaikeudet voidaan tunnistaa ennen koulua ja vahvistaa varhaiskasvatuksessa lapsen osaamista tulevaa koulutietä varten. Pitkällä aikajänteellä tulee tavoitella osa-aikaista maksutonta varhaiskasvatusta yli kolmevuotiaille.

Lopuksi. Kokoomuksen valiokuntaryhmässä kuuntelimme tarkalla korvalla asiantuntijoiden arvioita. Edellisten kappaleiden aikana nostin esille nousseita syitä, miksi halusimme pysäyttää varhaiskasvatusmaksujen korotuslain. Tämän lisäksi kunnat eivät halunneet nostaa maksuja, joten ajateltu maksukertymä olisi jäännyt arviota pienemmäksi ja lasten eriarvoisuus olisi lisääntynyt. Teimme sinnikkäästi taustavaikuttamista eri vaiheissa. Valtiovarainministeri Orpo otti sydämelleen sen, että lapsiperheiden taloudellista tilannetta ei heikennetty. Lopputuloksena hallitus teki uuden päätöksen asiasta budjettiriihessä. Tästä iso kiitos. Päätöksentekijän viisautta on tarvittaessa muuttaa päätöksiä tai perua niitä, kuin viedä hölmöä ehdotusta eteenpäin.