Kokoomuksen Mäkelä innoissaan: Uusi opetussuunnitelma toi yrittäjyyttä kouluun!

Kansanedustajien blogit

05.09.2016

Kokoomuksen Mäkelä innoissaan: Uusi opetussuunnitelma toi yrittäjyyttä kouluun!

Tiedote
5.9.2016

Kansanedustaja Outi Mäkelä iloitsee elokuun alussa voimaan astuneen perusopetuksen uuden opetussuunnitelman yrittäjyyden ja työelämätaitojen kokonaisuuksista.

Uudessa opetussuunnitelmassa työelämätaitoja ja yrittäjyyttä opitaan muun muassa yhteiskuntaopin ja oppilaanohjauksen yhteydessä esimerkiksi toiminnallisen opiskelun, yritysvierailujen ja työelämään tutustumisen kautta.

–On hienoa, että yrittäjyyteen kannustetaan ja sitä opetetaan jo peruskoulussa. Uudet yritykset, työnantajat ja yrittäjät ovat nyt ja tulevaisuudessa tärkeässä roolissa paitsi talouden, myös työllisyyslukujen nostamisessa, Mäkelä sanoo.

Yrittäjyyteen ja työelämään tutustuminen ovat olleet osa opetussuunnitelmaa jo vuodesta 2004, mutta uudessa opetussuunnitelmassa työelämätaitoja ja yrittäjyyttä opiskellaan perusteellisemmin ja laajemmin. Opintokojen tarkoituksena on harjaannuttaa esimerkiksi vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja, ja tunnistaa ja kehittää oppilaiden omaa erityisosaamista työelämän näkökulmasta.

–Yrittäjähenkinen ajattelu ja työmotivaatio ovat tärkeitä ominaisuuksia työelämässä, ja niitä on tärkeää opetella, vaikkei omaa yritystä koskaan perustaisikaan. Työnantajat arvostavat hyvää asennetta ja omatoimisuutta – ominaisuuksia, jotka linkittyvät vahvasti yrittäjyyteen, Mäkelä arvioi.

Mäkelän mukaan yrittäjyyteen tulisi kannustaa ja sitä tulisi edistää mahdollisimman monipuolisesti. Hän kiitteleekin myös tuoretta budjettia sen yrittäjyyttä tukevista kannustimista.

–Yrittäjyyden edistämiseksi tarvitaan paitsi taloudellisia ratkaisuja, myös normien purkua ja joustavuuden lisäämistä. Toivottavasti keskustelu joustavammasta ja yrittäjäystävällisemmästä Suomesta jatkuu, ja listoista päästään tällä hallituskaudella käytännön toimenpiteisiin, Mäkelä summaa.