Pienten lasten vanhemmilla oltava mahdollisuus osallistua politiikkaan

Kansanedustajien blogit

Tiedote 7.9.

Julkaisuvapaa heti

Kokoomuksen Sirén, Multala ja Mäkelä: Pienten lasten vanhemmilla oltava mahdollisuus osallistua politiikkaan

 

Julkisuudessa on kohistu salolaisen kaupunginvaltuutetun Sanna Lundströmin tapauksesta, jossa hänen luottamustoimensa hoitaminen on tulkittu työksi ja kokouspäiviltä on maksettu äitiyspäivärahaa minimimääräisesti. Lundström on omien sanojensa mukaan joutunut maksamaan kovan hinnan osallistumisestaan valtuuston kokouksiin, sillä kokouspalkkio ei riitä kattamaan äitiyspäivärahan pudotusta.

”Perhe-etuuksien tarkoituksena on lapsen kotona tapahtuvan hoidon turvaaminen. Se ei voi kuitenkaan tarkoittaa sitä, että pienen lapsen vanhempi joutuu eriarvoiseen asemaan osallistuessaan kunnallisen luottamustoimen hoitoon ja politiikkaan. Pienten lasten vanhempia on kannustettava yhteiskunnalliseen toimintaan helpottamalla heidän osallistumismahdollisuuksiaan”, Siren toteaa.

Kansanedustajat tietävät omasta kokemuksestaan, että pienten lasten vanhempien osallistuminen politiikkaan on haastavaa arjen suunnittelua ilman kannustinloukkujakin.

”Kuntavaalit lähestyvät ja toivon todella, ettei yksikään ehdokkaaksi haluava pienen lapsen vanhempi joudu jättäytymään vaaleista tämänkaltaisten tilanteiden vuoksi. Tulevaisuuden kunnissa tulee sote-uudistuksen myötä korostumaan sivistyksen ja kasvatuksen rooli. Vanhemmille on taattava yhtäläiset mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon”, toivoo Mäkelä.

Kansanedustajat Siren, Multala ja Mäkelä ovat tänään yhdessä jättäneet aiheesta kirjallisen kysymyksen, jossa he kysyvät mihin toimiin hallitus ryhtyy yhdenvertaisten poliittisten osallistumisoikeuksien takaamiseksi pienten lasten vanhemmille.

”Yhteiskuntamme lainsäädännön on viestittävä, että pienten lasten vanhemmat ovat haluttuja ja tervetulleita mukaan politiikkaan ja heillä on yhtäläiset oikeudet osallistua päätöksentekoon kuin muillakin kansalaisilla”, lopettaa Multala.

Lisätiedot:

Saara-Sofia Siren

puh. 050 513 2051

Outi Mäkelä

puh. 050 5122 877

Sari Multala

puh. 040 531 7104