Aivojen rakennemuutos

Kansanedustajien blogit

Suomi rikkoo kansantaloudellisen velkasuhteensa osalta EU:n määrittelemää velkakriteeriä. Aina voi debatoida siitä, onko tuo kriteeri järkevällä tasolla tai hokea, että ”niin muutkin maat rikkovat”, mutta se ei muuta nykyisiä tosiasioita. Komissio pyytää jo nyt lisäselvityksiä Suomelta. Tämä on huolestuttavaa. Jos emme tee jotain hyvin nopeasti, EU alkaa ohjailla yhä vahvemmin suomalaisiin vaikuttavia päätöksiä eli meidän talouttamme.

Mitä meidän sitten pitäisi tehdä? Nokian toimitusjohtaja Rajeev Suri antoi lausunnon, jossa hän sanoi, ettei yritys voi palkata Suomesta henkilökuntaa. Syy on se, että Suomessa on lakiin kirjattu niin sanottu takaisinottovelvoite. Jos yritys on irtisanonut työntekijöitä, mutta tilanteen muututtua se haluaa palkata työntekijöitä, työtä pitää ensin tarjota äskettäin irtisanotuille.
Se on esimerkki rakenteesta, jonka täytyy muuttua. Tällaisista asioista siis puhumme, kun puhumme rakennemuutoksista.
Otetaan yksinkertainen esimerkki: yritys irtisanoo kaksi perinteistä myyjää, mutta samaan aikaan se haluaa digitaaliseen aikaan hypätäkseen palkata kaksi henkilöä, jotka osaavat sen homman. Se ei voi kuitenkaan tehdä näin, koska yrityksen pitäisi ensin ottaa ne kaksi myyjää takaisin töihin. Eihän tässä ole mitään järkeä. Eihän ihmisiä voi palkata työhön, jota he eivät osaa. Meidän on tajuttava, että maailma muuttuu. Monille aloille ja asioihin pitäisi tehdä rakennemuutoksia. Jos jäämme tähän asentoon, joudumme jatkuvasti vain leikkaamaan. Se on tuhoon tuomittu tie. Silloin kotimainen kysyntä tyrehtyy ja katastrofi on lähellä.

Ulkopuolelta ei apuja tule. Emmekä voi vain palvella toisiamme, meidän on saatava vienti vetämään eli pienet ja keskisuuret yritykset on saatava kasvamaan ja palkkaamaan uutta työvoimaa. Kuulostaa rajulta, mutta henkilökunnasta pitää olla helpompi päästä irti, koska samalla se helpottaa ja mahdollistaa myös uusien työntekijöiden palkkaamista. Joillekin tämä kuulostaa nurinkuriselta tai mahdottomalta, mutta jos vähääkään on perehtynyt yritystoiminnan perusperiaatteisiin ja kansantalouden toimintaan, sen kyllä ymmärtää. Kaikki eivät selvästikään tätä ymmärrä. Ilmeisesti heidän aivonsa tarvitsisivat tältä osin rakennemuutosta.
Palkoista pitää pystyä sopimaan paikallisesti ja palkkojen alarajaa on madallettava. Tämä auttaa rakentamaan systeemiä, joissa avoimet työpaikat kohtaavat työntekijät. Julkisen sektorin tuottavuutta on parannettava ja julkistalouden alijäämä on saatava kuriin. Emme voi elää ikuisesti velaksi.
Onneksi rakennemuutoksia on jo tehty. Kauppojen aukioloaikojen ja apteekkien kilpailun vapauttaminen ovat hyvä alku, samoin liikennekaari. Samaa linjaa on jatkettava, muuten on maamme kohta Kreikan tiellä.