Yksikin kiusaamistapaus on liikaa –kaikki keinot käyttöön koulukiusaamisen estämiseksi

Kansanedustajien blogit

Julkisuudessa on jälleen ollut esillä todella traagisia tapauksia kiusaamisesta ja kiusaamisen seurauksista. Tänä päivänä kiusaamista tapahtuu yhä moninaisimmin tavoin, ja kiusaaminen on siirtynyt myös aikuisten silmien alta monesti näkymättömiin internettiin. Kiusaaminen jättää lapselle muistiin pysyvät jäljet. Kiusaaminen seuraa ihmismielen muistilokeroissa koko elämän ajan.

Yksikin kiusaamistapaus on liikaa. Kaikki keinot tulee ottaa käyttöön kiusaamisen estämiseksi ja kiusaamistilanteisiin puuttumiseksi. On syytä perata läpi lainsäädännön korjaustarpeet. Ei pelkästään koulussa tapahtuvalle kiusaamiselle, vaan myös koulumatkalla ja internetissä tapahtuvalle kiusaamiselle.

Lainsäädännössä on puutteita. Koulumatkalla koulualueen ulkopuolella tapahtuvaan kiusaamiseen ei koulun henkilökunta voi puuttua. Opettajalla tai rehtorilla tulee olla oikeus puuttua koulumatkoilla tapahtuvaan kiusaamiseen. Tämä asia vaatii lainsäädäntöön pienen pykälämuutoksen.

Koulumatkakiusaamiseen puuttuminen nousee yhä tärkeämmäksi asiaksi, koska opetuksessa siirrytään yhä suurempiin kouluihin, niin samalla yhä useamman oppilaan koulumatka pitenee. Koulumatkalla tapahtuva kiusaaminen vaikuttaa oppilaan minäkuvaan ja ryhmäsuhteisiin. Pahimmillaan kouluun lähtemisestä tulee painajaismainen tilanne.

Internetissä tapahtuu yhä enemmän kiusaamista. Esimerkiksi sosiaalisen median yhteisöalustoilla joukkokiusaaminen on entistä helpompaa. Meillä vanhemmilla tulee olla valmiudet tunnistaa, mitä sosiaalisessa mediassa tapahtuu ja seurata lastemme sosiaalisen median käyttöä. Lisäksi on syytä arvioida, miten ilmoitusvelvollisuutta koteihin tulee laajentaa, jos koulun henkilökunnan tietoisuuteen tulee internetissä tapahtuva kiusaaminen.

Paljon on vielä tehtävää niin kodeissa kuin eri ammattilaisten parissa, jotta kiusaaminen saataisiin estettyä. Ongelma ei ratkea pelkästään sillä, että koululle annettaisiin mahdollisuus selvitellä ja rangaista tilanteessa kuin tilanteessa, koska koulussakaan tapahtuneisiin tilanteisiin ei aina puututa riittävällä vakavuudella. Enemmän tarvitaan moniammatillista yhteistyötä, jossa korostuu myös poliisin rooli.

ps. jätin kansanedustaja Eestilän kanssa 18.11. kirjallisen kysymyksen asiasta vastaavalle ministerille. Vaadimme selvitystä koulualueen ulkopuolella tapahtuvaan sekä internetissä esiintyvän kiusaamisen estämiseen