Suomalaiset valmiita siirtymään eurooppalaisempaa alkoholilainsäädäntöön

Kansanedustajien blogit

Päivittäistavarakauppa ry:n teettämän selvityksen mukaan valtaosa suomalaisista (57 %) kannattaa alkoholin myynnin vapauttamista joko lakiehdotuksessa esitetyllä tavalla tai esitettyä enemmän.

Uudistus on tärkeä etenkin pienille kaupoille ja lähipalveluiden säilymiselle, sillä sen myötä asiakasvirtaa siirtyy Alkolta ja matkustajatuonnista päivittäistavarakauppoihin.

Alkoholijuomaverojen tuotto kotimaan vähittäismyynnissä kasvaa 4,5 % eli lähes 60 miljoonaa euroa. Uudistuksen tuoma lisähyöty kaupalle on noin 200 miljoonaa euroa ja kuluttajahyöty yhteensä vähintään 40 miljoonaa euroa.

Laajemmin selvityksestä Päivittäistavarakauppa ry:n verkkosivuilla.