Kokoomuksen Mäkelä: Aselupabyrokratia järkevöityy

Kansanedustajien blogit

Tiedote
10.2.2017

Kokoomuksen kansanedustaja Outi Mäkelä on tyytyväinen ampuma-aselain esitettyihin muutoksiin. Keskiviikkona eduskunnan käsittelyssä olleen lakiuudistuksen tarkoituksena on sujuvoittaa aselupaprosessia aseturvallisuutta heikentämättä.

– Nykyään aseluvan hankkiminen on ollut turhan jäykkä byrokraattinen prosessi, joka on saanut kritiikkiä sekä aseharrastajilta että poliiseilta, Mäkelä sanoo.

Uudistuksen taustalla on poliisin viiden vuoden takainen lupahallintostrategia, jonka mukaisesti poliisin lupaprosesseja selkiytetään, kotipaikkasidonnaisuudesta luovutaan ja turhaa käyntiasiointia vähennetään, sekä otetaan samalla käyttöön sähköinen asiointi.

Uudistuksen myötä hakemusten tekniseen käsittelyyn ja asiakaspalveluun kulunut aika voidaan kohdistaa hakemusten yksilöllisempään käsittelyyn. Näin hakijan soveltuvuuden arviointiin ja muiden lupahakemuksen perusteiden selvittämiseen on mahdollista panostaa aiempaa enemmän.

– Aselupia ei ole tarkoitus myöntää aiempaa helpommin, vaan yksinkertaisesti sujuvoittaa ja selkeyttää lupaprosessia. Viesti on siis jatkossakin, että Suomessa aseturvallisuus on korkealla tasolla, mutta aseluvan hankkimisen monimutkaisuus ei toisaalta saa rajoittaa perusteltua harrastus- ja metsästystoimintaa tai ampumaurheilua, Mäkelä sanoo.

Ensimmäistä kertaa aselupaa hakevat haastatellaan vastaisuudessakin, ja aseen, jota varten lupaa haetaan, tulee yhä soveltua hyvin käyttötarkoitukseensa. Uudessa menettelyssä luovutaan nyt käytössä olevasta soveltuvuustestistä, sillä sen hyödynnettävyys on todettu huonoksi, eikä se käytännössä ole tuonut lisäarvoa aseturvallisuuteen.

– Poliisin lupapalveluissa on jo muutenkin siirrytty hyviin ja joustaviin sähköisiin asiointimalleihin, joten on hyvä, että muutos parempaan tapahtuu tässäkin asiassa, Mäkelä arvioi.