Demarit, nuo pelokkaat jänöjussit

Kansanedustajien blogit

Keskiviikkona täysistunnossa oli lähetekeskustelussa lakialoitteeni, jonka ajatus on yksinkertainen: samoin kuin yritysten, ammatti- ja työnantajayhdistysten tilinpäätösten tulisi olla kokonaan julkisia, jotta voitaisiin arvioida, täyttyvätkö niiden toiminnassa yleishyödyllisyyden periaatteet. Nyt verolain soveltamiskäytännön mukaan työmarkkinajärjestöillä ei ole minkäänlaisia velvoitteita avata sijoitus- tai tilitietojaan.

Aloitteeni on allekirjoittanut 106 kansanedustajaa, mutta joukossa ei ole yhtäkään sosiaalidemokraattia. Tätä ihmettelen suuresti, sillä oppositiopuolueet kilvan peräänkuuluttavat avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kaikessa yritystoiminnassa. Näköjään heillä ei ole tahtoa puolustaa läpinäkyvyyttä, kun kalikka kalahtaa omaan nilkkaan. Demarit kyllä tietävät, että lakialoitteeni allekirjoittajat ovat oikeassa. Sen voi päätellä siitä, että yksikään demariedustaja ei ollut täysistunnossa paikalla esittämässä vastalauseita. Pelkäsivät ja tiesivät, että heiltä puuttuvat argumentit.

Ammattiyhdistysten arvioitu varallisuus on noin kaksi miljardia. Ne saavat tuloja jäsenmaksuista, joita maksaa suurin osa suomalaisista yksityisen ja julkisen sektorin työntekijöistä. Nämä maksut vähennetään verotuksessa. Valtio häviää vuodessa arviolta yli 200 miljoonaa euroa verotuloja. Rakennusliitolla on joidenkin lähteiden mukaan sata miljoonaa omaisuutta, OAJ:lla kuuleman mukaan vielä enemmän. Iltasanomat penkoi viime vuonna taloustietoja, joista selvisi, että pelkästään 12 keskusjärjestöllä ja ammattiliitolla on yhteensä 980 miljoonan euron omaisuus.

Myös ammattiyhdistysten sijoitusten tuotot ovat verovapaita. Kauppalehden kyselyn mukaan esimerkiksi PAM:illa pelkän sijoitussalkun koko on 105 miljoonaa euroa. Kertoisin mielelläni tarkkoja lukuja, mutta niitä ei kukaan suostu kertomaan.

Yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö ei saa tuottaa sen toimintaan osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena eikä kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä. Tutkittua kuitenkin on, että monessa tapauksessa yhteisöt jakavat jäsenilleen etuisuuksia esimerkiksi lomakotien ja urheilufasiliteettien muodossa.

Nythän uskomus on, että liitot ja järjestöt käyttävät keräämänsä rahat työntekijöiden etujen ajamiseen, työtaisteluihin ja muuhun yleishyödylliseksi kutsuttuun toimintaan. Kyseessä on nimenomaan uskomus, koska faktapohjaista tietoa ei ole kellään – ei verottajalla eikä edes Suomen valtiolla.

Olen jutellut myös todella monen liittojen jäsenen kanssa. Myös heidän mielestään olen oikealla asialla. Ammattiliittojen jäsenillä pitää olla oikeus tietää, onko heidän maksamansa jäsenmaksu suhteessa siihen palveluun, jota he liitosta saavat. Sen lisäksi on selvää, että verohuojennuksilla sementoitu liittojen asema estää palkkakehitystä ja työllisyystilanteen parantumista. Lakialoitteeni edistää jokaisen suomalaisen hyvinvointia tavalla, joka olisi pitänyt tehdä jo vuosikymmeniä sitten.