Vapaaehtoistyöstä saatua kokemusta on arvostettava!

Kansanedustajien blogit

Yleensä tulee parjattua Euroopan Unionia, mutta vapaaehtoistyön saralla EU:ssa on tehnyt erinomaisia linjauksia liittyen vapaaehtoistyön arvostamiseen ja sen kautta kertyneen osaamisen tunnistamiseen osana opintoja. Euroopan unioni haluaa edistää epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen tunnustamista. Se on pyytänyt jäsenmaitaan toteuttamaan vuoteen 2018 mennessä järjestelyt, joilla tällaisen oppimisen tulokset voidaan validoida.

Suomi lähtee jälkijunassa vapaaehtoistyön tunnustamisessa osana opintoja. Onneksi meiltä löytyy jo hyviä esimerkkejä osasta oppilaitoksia mm. ammattikorkeakouluissa vapaaehtoistyökokemuksia on lähdetty tunnustamaan osana opintoja. Ammatillisella puolella sen sijaan tehtävää tällä saralla riittää. Käynnissä olevan ammatillisen puolen uudistustyössä on pidettävä huolta, että oppilaitokset hyväksyvät myös vapaaehtoistyössä saadut kokemukset osaksi opintoja soveltuvin osin jatkossa nykyistä useammin.

On ilo todeta, että eri toimijat ovat tarttuneet toimeen etsien uusien ratkaisuja. Uusia työkaluja vapaaehtoistyön ja harrastustoiminnan kautta tulleen osaamisen tunnustamiseen tuo Suomen Partiolaisten ja Sitran yhteishanke, jossa etsitään uusia toimintamalleja. Näiden mallien avulla voidaan todentaa. vapaaehtoistoiminnassa hankittua osaamista työelämää ja opintoja varten.

Selvää on, että harrastustoiminnassa ja vapaaehtoistyön kautta voi oppia luontevalla tavalla uusia taitoja. Sellaisia taitoja, joista on hyötyä myös työelämän näkökulmasta. Konkreettinen esimerkki esimiestaitojen harjoittelemisesta on, kun pyörittää ikäihmisten ystävien vapaaehtoisten rinkiä.

Vapaaehtoistyön osaamisen tunnustamisesta hyötyvät kaikki. Se tuo yhden hyvän vaihtoehtoisen lisän arkityöoppimiseen. Näin opiskelija saa eväitä työllistymiseen. Ja samalla annamme kolmannen sektorin toimijoille juuri sen arvostuksen, joka heille kuuluu.