Somempi ja vuorovaikutteisempi Nurmijärvi

Kansanedustajien blogit

Digitalisaatio ja sähköiset viestintä- ja vaikuttamiskanavat ovat mahdollistaneet paitsi sujuvamman asioinnin, myös sen, että elämme kansalaisvaikuttamisen ja demokratian uutta nousukautta. Hallinnon eri toimijat – aina verottajasta seurakuntaan, tai vaikka kunnan liikuntapalveluihin – ovat tavoitettavissa joustavammin, myös virka-aikojen ulkopuolella, ja niiden kanssa voi olla helpommin vuorovaikutuksessa.

Useat virkakunnan edustajat ja päättäjät ovat myös tavoitettavissa sähköisesti ja käyvät aktiivista keskustelua erilaisten sosiaalisten medioiden kautta. Myös yhteisöllisyys ja aloitteellisuus ovat saaneet uutta virtaa, kun netti on madaltanut kynnystä kansalaisaloitteisiin ja adresseihin. Mahdollisuuksia on, mutta hyödynnetäänkö niitä riittävästi Nurmijärvellä? Tiedotetaanko kunnan asioista riittävästi, toimiiko vuorovaikutteisuus meillä ja olemmeko osanneet hyödyntää sähköisen asioinnin mahdollisuuksia?

Kunnilta peräänkuulutetaan tehokkuutta ja joustavuutta. Uskon, että näitä molempia olisi mahdollista lisätä panostamalla sähköisiin palveluihin. Kuntien tehtävät tulevat näillä näkymin sote-uudistuksen myötä muuttumaan kesken tulevan valtuustokauden, ja tätä muutosta ajatellen on entistäkin tärkeämpää, että kommunikaatio kunnan ja kuntalaisten välillä toimii. Nyt on hyvä aikaa haastaa ja pistää kunta tsemppaamaan sekä palveluiden tuotannossa, että myös viestinnällisesti. Muutos on tässä suhteessa aidosti mahdollisuus.

Nurmijärvellä jo on käynnistetty digihanke, jonka tarkoituksena on kehittää kunnalle digistrategia ja selvittää, miten kunnan sähköisiä palveluita voidaan kehittää, ja minkälaisia digipalveluita kuntalaiset haluaisivat käyttää. Nurmijärven tavoitteena on olla kokoluokassaan Suomen kärkeä sähköisten palveluiden tarjoajana. Visio on kunnianhimoinen ja hyvä, ja odotankin innolla, miten sen kanssa päästään etenemään. Nykytilanne kun on vielä toistaiseksi kaukana tavoitellusta.

Sähköisiä palveluita rakennettaessa on tärkeää pitää mielessä palveluiden saavutettavuus ja huomioida erityisryhmät. Sähköistämällä on mahdollista vaikuttaa palveluiden tehokkuuteen ja asiakastyön sujuvuuteen. Digillä on onnistuttava tuottamaan selkeitä hyötyjä, jotta se on aidosti tarpeellista. Viestintä, tiedottaminen ja vuorovaikutteisuus vaikuttavat merkittävällä tavalla siihen, miten digihankkeet toteutuvat ja toimivat. Olisikin paikallaan kehittää digistrategian lisäksi myös sähköisen viestinnän strategia, jotta digin kaikki mahdollisuudet saataisiin hyödynnettyä.

Malliakaan ei itseasiassa tarvitsisi etsiä kovin kaukaa, nimittäin Nurmijärven Uutiset tekee huomattavan hyvää ja kattavaa työtä paikallisten asioiden uutisoimisessa Twitterissä, Facebookissa ja kotisivuillan. Nurmijärven kunta jää valitettavasti usein tiedotusnopeudessa ja laajuudessa kakkoseksi, kun Nurkkari uutisoi päätöksenteosta, kylän tapahtumista tai vaikkapa vesikatkoksista lähes reaaliaikaisesti. Samanlaista toimintatapaa ja tehokkuutta kaivattaisiin kunnaltakin.

Toki kunnassa tarvitaan muutakin kuin sähköistä vuorovaikutusta. Vanhan perinteen mukaan meillä järjestetään kuntalaisten kohtaamiseksi ja keskustelun synnyttämiseksi kyläiltoja, jotka ovat keränneet mukavasti väkeä ja herättäneet hyvää keskustelua. Näitä pitää mielestäni jatkaa, mutta niiden rinnalle tarvitaan toimintatapoja myös nopeampaa vuorovaikutusta varten.

Digiaikaan siirtyminen ja sähköisen viestinnän paras mahdollinen hyödyntäminen edellyttää paitsi asenne- ja toimintatapamuutoksia, myös resurssointia. Tässä olisi kunnassamme panostuksen paikka.

 

Julkaistu Nurmijärven uutisissa 8.3.2017