Nuoret nopeammin korkeakouluun!

Kansanedustajien blogit

Opetus- ja kulttuuriministeriö on aloittanut korkeakoulujen visiotyön. Visiotyön yhteydessä on haettava konkreettiset yhteiset ratkaisut siihen, miten nuoret pääsevät nopeammin korkeakouluopintoihin. Uusista ylioppilaista yhä useampi jää jatko-opintojen ulkopuolelle – vain joka kolmannelle avautuu korkeakoulun ovi.

Tilanne on heikentynyt nuorten näkökulmasta – korkeakoulun ovien ulkopuolelle jää yhä useampi. Yksi välivuosi tai armeijavuosi ovat normaalia, mutta se, että opinpolun aloittamiseen menee sitä useampi vuosi, on kestämätöntä nuoren näkökulmasta. Osalla nuorista voi kärjistetysti sanoa opintojen alkavan siinä iässä, kun pitäisi olla jo aloittamassa työelämässä työuraa.

Keinojakin on löydettävissä. Toiselta asteelta tulee päästä nykyistä jouhevammin ja nopeammin ilman mutkia korkeakouluihin. Tätä ongelmaa on jo yritetty ratkaista mahdollistamalla ensikertaiskiintiöt. Sen osalta on tullut kriittisiä viestejä, että ratkaisu ei ole toiminut. Tämän vuoden lopulla tulee 2010-2015 aikana tehdyistä uudistuksista vaikutusraportti, jonka pohjalta on tehtävä tarvittavat korjaavat päätökset.

Uusin ratkaisuehdotus saatiin viime vuoden lopulla. Työryhmä ehdotti, että toisen asteen tutkintotodistusta hyödynnettäisiin nykyistä enemmän sekä toissijaisina polkuina olisi muita tapoja näyttää osaamista. Tärkeää on varmistaa, että tie ei katkea todistuksen arvosanoihin. Vaihtoehtoinen tapa edetä korkeakouluopintoihin on oltava aina olemassa.

Vaihtoehtoisia tapoja osoittaa osaamistaan voi olla esimerkiksi lukioaikana suoritetut opinnot, välivuoden aikana tehdyt opintosuoritukset, soveltuvuuskoe ja/tai pääsykoe. Lukion ja korkeakoulujen rajapinnat tulee avata, ja mahdollistaa jo lukioaikana korkea-asteen opinnot. Tästä löytyy jo erinomaisia avauksia mm. Turun Yliopisto ja Turun kaupunki ovat sopineet lukiolaisten mahdollisuudesta osallistua yliopiston opetukseen. Toisaalta jos nuorelle eivät koulun ovet avaudu heti ensimmäisellä kertaa, välivuoden opinnot tulee mahdollistaa nuoren niin halutessa. Avoimen yliopiston, avoimen ammattikorkeakoulun ja kansalaisopistojen roolia tulee vahvistaa siltana kohti korkea-asteen opintoja. Välivuoden opinnot tulee voida lukea hyväksi täysimääräisesti opinpolun auettu.

Korkeahko korkeakoulujen aloittamisikä kertoo myös vuosien varrella kertyneestä ”opintopaikkavelasta”. Hakijasuman purkutyöt on aloitettava mahdollisimman nopeasti, ja kaikki keinot otettava käyttöön asian hoitamiseksi oikealle uomalle. Hallituksen puoliväliriihessä on syytä ottaa ratkaistavaksi se, miten nuoret saataisiin yhä nopeammin korkeakouluopintoihin. Ensimmäinen steppi voisi olla lisätä valikoiduilla aloilla, joissa on lähitulevaisuudessa työvoimatarpeessa kasvua, aloituspaikkoja. Samalla tuotaisiin yksi oljenkorsi lisää kestävyysvajeeseen – nuoria nopeammin työelämään.