Siksi Tekes ja Finpro kannattaa yhdistää

Kansanedustajien blogit

Tämän reformin avulla pyrimme loikkaamaan kahdessa asiassa:

1. Tekes-hanke ei saa päättyä tuotteeseen vaan sen markkinoille vientiin

Olen tässä duunissa tehnyt 60 päivää vienninedistämistä yritysten kanssa ulkomailla ja tavannut satoja yrittäjiä eri puolilla Suomea. Se on entisestään vahvistanut kuvaani siitä, että meillä kyllä syntyy maailmanluokan innovaatioita ja pullonkaulana on enemmänkin myynti- ja markkinointikapasiteetin rakentaminen niiden nopeaan kansainvälistämiseen. Suomessa vientiä tekevien osuus pk-yrityksistä on selvästi pienempi kuin Ruotsissa ja Tanskassa. Eron merkitys korostuu, kun alihankintaketjut kansainvälistyvät ja menestys vaatii pienemmältäkin usein nousemista isomman varjosta suoraan framille.

–> Tähän asti innovaatiorahoituksesta on vastannut Tekes ja vientiponnisteluista Finpro. Yhdistäminen Business Finlandiksi on looginen askel sen varmistamiseksi, että innovaatiot viedään saumattomasti markkinoille. Samalla synergiaedut mahdollistavat resurssien lisäämisen erityisesti ulkomaanverkossa, kuten onnistuneimmissa kilpailijamaissamme on tehty.

1. Vienninedistäminen vahvemmin suurlähetystöjen tehtäviin

Ulkoministeriö ja lähetystömme ovat tähän astikin paitsi ratkoneet yritystemme epäreilun kohtelun ongelmia myös tehneet viennin promoamista. Ulkoministeriön perinne on kuitenkin painottunut muuhun kuin yrityskohtaisten hankkeiden kädet savessa tukemiseen. Osa edustuston päälliköistä panee itsensä likoon aivan sata lasissa, mutta keskimäärin roolimme on ollut vähemmän käytännöllinen kuin esimerkiksi Tanskan edustustoissa. Samalla ulkoministeriön edustustojen henkilövahvuus on moninkertainen Finpron ulkoverkostoon nähden. Kattavaa viennin ja kansainvälistymisen tukea ei voi rakentaa ilman, että se tukeutuu lähetystöihin ja konsulaatteihin.

–> Vahvistamme suurlähettiläiden vastuuta käytännön vienninedistämisestä tekemällä edustuston päälliköistä koko Team Finland -työn maajohtajia. Samalla Business Finland ottaa päävastuun vienninedistämisen sisältöjen ohjaamisesta sekä Business Finland Oy:n että UM:n edustustojen palkkalistoilla olevien vienninedistäjien osalta.

(Linkki) Valtioneuvoston tiedotustilaisuus Suomen vienninedistämisjärjestelmän muutoksista

The post Siksi Tekes ja Finpro kannattaa yhdistää appeared first on Kai Mykkänen.