Eläkeläisten ääni saatava kuulumaan eläkeyhtiöissä

Kansanedustajien blogit

Eläkeyhtiöt on pääosin hoidettu hyvin, ja eläkejärjestelmämme on kestävällä pohjalla. Siitä huolimatta eläkkeensaajien parissa on noussut ihan aiheesta tyytymättömyyttä ja epäluuloa työeläkeyhtiöitä kohtaan.

Työeläkeyhtiöiden hallintoelimissä ei eläkeläisten ääni kuulu. Työeläkeyhtiölain mukaan vähintään puolet työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoneuvostojen jäsenistä tulee olla vakuutuksenottajien ja vakuutettujen edustajia. Heidät valitaan keskeisten työntekijä- ja työnantajajärjestöjen ehdotuksesta.

Eläkettä saavien ääni on saatava paremmin kuuluviin työeläkeyhtiöissä. Työeläkettä saavia on nimittäin reilu 1,4 miljoonaa, kun taas työeläkevakuutettuja on runsas 2,7 miljoonaa (vuonna 2015). Työeläkkeen saajien joukko on niin suuri, ettei heitä tule sivuttaa työeläkeyhtiöiden toiminnasta. Eläkeläiset ovat oman työuransa aikana myös kerryttäneet eläkevarallisuutta, joten kiinnostus eläkevarojen hoitoon ei lopu työuraan päättymiseen.

Haastankin työnantaja- ja työntekijäjärjestöt tekemään vapaaehtoisesti käden ojennuksen eläkeläisille. Nimittäkää seuraavalla nimityskierroksella eläkeläisjärjestöjen edustajia eläkeyhtiöiden hallintoneuvostoihin siten, että heidän edustajillaan olisi vähintään neljännes hallintoneuvostojen paikoista. Tämä lisäisi avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja oikeudenmukaisuutta, eikä muuten maksaisi mitään. Jos tämä ei tapahdu vapaaehtoisesti, niin sitten on muutettava lainsäädäntöä. Lisäksi on syytä selvittää, miten eläkeyhtiöiden määrää ja rakennetta tulee kehittää ja tiivistää, jotta saataisiin säästöjä mm. hallinto- ja markkinointikuluissa.

Kaikkien osapuolten näkökulmasta tässä on vain voitettavaa – luottamus on kaikkien etu.