#suomi100 Taide on sivistysvaltion peruskivi

Kansanedustajien blogit

Nyt kun Suomi juhlii satavuotista itsenäisyyttään, niin on hyvä hetki pohtia taiteen merkitystä yhteiskunnallemme. Suomalainen taide ei ole jäänyt paikalleen, vaan on kehittynyt ja monimuotoistunut yhtä jalkaa ympäröivän maailman kanssa. Taide ja kulttuuri ovat juuri sitä mitä satavuotta täyttävä Suomi tarvitsee myös jatkossa. Taiteen kansakuntaa yhdistävä ja tulkitseva voima on väkevä, joka seuraa vuosikymmenten halki sukupolvelta toiselle.

Taide ja taiteilijat ovat näyttäneet myös suuntaa yhteiskunnalliselle kehitykselle, herättäneet keskustelua sekä ravistaneet yhteiskunnan normeja ja rakenteita itsenäisyytemme aikana. Taiteentekijöiden tulee jatkossakin haastaa meitä päättäjiä avaamaan silmiämme ja keskustelemaan yhteiskunnallisista kipupisteistä, unohtamatta taiteen tarjoamaa pakopaikkaa ja sen tuomia elämyksiä arjen harmauteen.

Suomen kulttuuripolitiikalla on vahva mandaatti. Se nojaa Suomen perustuslakiin, joka mm. turvaa taiteen vapauden, yksilön sivistykselliset oikeudet, yhdenvertaisuuden, sananvapauden ja oikeuden omaan kieleen ja kulttuuriin. Kaikilla suomalaisilla tulee olla oikeus taiteeseen. Taide kuuluu kaikille. Se on kaikkien meidän yhteinen asia.

Taiteella on monia positiivisia vaikutuksia ihmisten arkeen ja siksi kynnys osallistua taiteen kokemiseen on pidettävä matalana ja sen tulee olla kaikkien saatavilla. Jatkossakin meidän on vahvistettava korkealaatuisia taide- ja kulttuuripalveluita koko maassa. Ne ylläpitävät alueiden elinvoimaisuutta, kiinnostavuutta ja yhteisöllisyyttä. Digitaalisessa ajassa luovat alat nousevat entistä merkittävämpään rooliin ihmisten arkea.

Valtio rahoittaa taidetta ja kulttuuria kaikissa sivistysmaissa. Taiteen ja kulttuurin rahoittaminen on investointi vapaaseen ja avoimeen yhteiskuntaan. Taide on kaiken yhteiskunnallisen kehityksen ja kasvun alusta. Kun sijoitetaan taiteeseen, niin se luo tutkitusti edellytyksiä innovaatioille ja sitä kautta myös uusille työpaikoille ja taloudelliselle kasvulle. Taide luo kuvan sivistyksellisestä ja kansainvälisesti kiinnostavasta maasta. Indenttiteettimme on kirjoitettu monimuotoisesti ja elävästi kulttuurin keinoin.

Ihmiset tekevät taiteen ja kulttuurin. Se syntyy intohimosta ja sydämestä. Silti taiteentekijä tarvitsee elantonsa. Jokaisen ihmisen kuuluu saada myös taide- ja kulttuurikentällä oikeudenmukainen korvaus työstään. Tässä on oma vankka roolinsa julkisella rahoituksella, jota Ilman meillä ei ole ammattilaisten tekemää korkeatasoista taidetta, joka olisi kaikkien suomalaisten saavutettavissa.

Nyt on aika nostaa taide ja kulttuuri sille kuuluvaan asemaan yhteiskunnassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Pelkät puheet eivät vie taidetta eteenpäin, vaan se vaatii tuekseen myös euroja. Suomi on kulttuurin suurmaa, jossa on tehty aina korkealaatuista taidetta. Pidetään huoli, että siitä saavat nauttia myös tulevat sukupolvet eli meidän tulee ryhtyä toimiin, jolla saadaan taiteen rahoitusta lisättyä tulevina vuosina.