Är Raija Vahasalo den avgörande faktorn?

Kansanedustajien blogit

Energiknippet Raija Vahasalo, riksdagsledamot, kommunfullmäktige, lärare, rektor, mamma och mormor, ställer upp i Nyland för Samlingspartiet. Hon är full av iver och energi. Kampanjen har satt igång och det ser lovande ut. Hon reser omkring i Nyland, där visar man stort intresse inför valet. Hon gläder sig över att så många känner igen henne, hon gillar att träffa folkmassor. Nationellt känt är ju att finländare är lyckligast i världen, något vi kan vara stolta över. Vi är trygga, hederliga, klimatet är hyggligt och skolorna är bäst i världen. Men det gäller att följa utvecklingen. Vi kan bli ännu bättre.

Dagligen svarar
hon på kvistiga frågor, också på twitter, facebook och instagram,
kan man nå henne. – Det känns fint att höra folk, höra deras
önskningar, säger Raija. Frågorna har hittills mest berört
förfrågningar och bekymmer från den äldre befolkningen, ofta
gäller det små pensioner och orättvisa beskattningsfrågor om
skötseln på vårdhemmen.

På hennes agenda finns den människovärdiga omtanken för de äldre.

Vi behöver ett nytänkande, börjande från fungerande äldreboende, seniorhem och hälsovården. Alla skall ha rätt att känna sig trygga, få en god vård. Livskvalitet behövs, den är nödvändig, då håller man sig längre frisk. Bekant är att det behövs mer vårdpersonal, sjuksköterskor och läkare. De äldre är ofta ensamma, ensamheten kan bli svår för många. Vi måste utbilda ungdomar och arbetslösa att gå ut med äldre och som också kan utföra lättare sysslor för att ge sjuksköterskorna mera tid för patienterna. Motion och någon form av rörelse är till hjälp för alla. Det finns i dag många seniorer som är pigga, krya och aktiva. Deras insats och kunskap kommer väl till pass i vårt samhälle. Kulturen har stor betydelse för välbefinnandet.

Raija Vahasalo är kunnig, hon är en erfaren riksdagsledamot, och redo att genast ta itu med uppdragen. Hon gläder sig över tiden mellanåren hon skötte rektorstjänsten, då kom hon i kontakt med skolan och det skolprogram, hon har varit med om att utarbeta. Man minns också andra synliga insatser, bl.a. initiativet till Alkolås, hon har kämpat om väg 51. mm. Kulturen har alltid stått henne nära, i år är det 175 år sen Minna Canths födelse, lustigt samman träffande är att årtalet är mitt valnummer, säger Raija innan hon går från vårt möte, till nästa valmöte.

GUNVOR WESTREN-DOLL

Kirkkonummen Sanomat 30.3.2019