MIHIN SITOUDUN,

jos tulen valituksi kuntani valtuustoon?

Kuntalaisilla on oikeus vaatia, että kaikki kunnanvaltuutetut ympäri Suomen palvelevat ja kuuntelevat kansalaisia myös vaalien välillä.

Kunnanvaltuustossa kuntalaisten toiveet ja niihin käytettävissä olevat resurssit asetetaan jatkuvasti päätöksenteossa puntaroitavaksi. Kunnanvaltuutetut viime kädessä tekevät lopulliset ja joskus vaikeatkin päätökset näiden resurssien jakamisesta kuntalaisille, siis äänestäjille ja veronmaksajille.

Päätöksenteon tukena käytetään aina faktoja ja asiantuntijoita – samalla myös oma asiantuntijuus kehittyy ja päätöksentekotaidot siinä mukana. Hyvä valtuutettu toimii avoimesti ja reilusti sekä moraalisesti ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla.

Kunnanvaltuutetun odotetaan luonnollisesti toimivan kotikuntansa parhaaksi, osallistumalla aktiivisesti päätöksentekoon ja sitä edeltävään julkiseen ja valtuustokeskusteluun. Valtuutetut toimivat omien kannattajiensa ja äänestäjiensä, kotikylänsä tai kaupunginosan, mutta viime kädessä kunnan kokonaisedun huomioiden.

lupaus


Edellyttääkö työ valtuutettuna minulta jotain erityistietoja tai -osaamista?

Kuntavaaliehdokkaan ei tarvitse olla kunnallisasioiden erityistuntija, sitä varten päätösten valmistelussa on virkamiehiä.

Ehdokkaan pitää olla tunteva enemmän kuin tietävä, kuunteleva enemmän kuin kertova. Perehtyneisyys kunnallisen päätöksenteon mekanismeihin on luonnollisesti ehdokkaallemme eduksi. Usein kuitenkin luottamushenkilöt pystyvät perehtymään päätöksentekoon vasta ollessaan siinä mukana. Ehdokkaaksi siis kannattaa asettua, jos on kiinnostunut kehittämään itseään.

linkkari1

Valtuustoissa päätetään arjen asioista – kouluruuasta, päiväkotien rakentamisesta, ympäristön suunnittelusta.

Mitä asioita kokouksissa käsitellään ja mitä siellä päätetään?

Kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä hallinnon järjestämisen perusteista. Valtuusto hyväksyy talousarvion, päättää kunnan palveluista sekä kuntalaisilta perittävien maksujen perusteista. Kunta on monien lakisääteisten palvelujen järjestäjä ja tuottaja.

Valtuusto valitsee jäsenet kunnan useimpiin toimielimiin, päättää luottamushenkilöiden palkkioista sekä valitsee kunnan tilintarkastajat. Valtuusto myös hyväksyy kunnan tilinpäätöksen ja päättää tili- ja vastuuvapauksista.

Edellä mainittujen asioiden lisäksi valtuusto päättää lukuisista muista valtuuston päätettäviksi eri lakien, asetusten ja kunnallisten johtosääntöjen perusteella määrätyistä asioista.

nuija


Kuinka paljon valtuutetun työ tulee viemään aikaani?

Valtuutetun työn viemä aika on luonnollisesti kiinni valtuutetusta itsestään. Aktiivinen valtuutettu toimii myös valtuuston kokousten välillä.

Valtuutetun odotetaan perehtyvän huolellisesti etukäteen saamaansa kokousaineistoon, ja tarvittaessa hän voi pyytää kunnan virkamiehiltä lisätietoa käsittelyyn tulevista asioista. Tarvittaessa valtuutettu (yleensä valtuustoryhmänsä kautta) voi tehdä perusteltuja muutosesityksiä käsiteltävänä oleviin asioihin.

Valtuutetun on oltava aina valmiina perustelemaan ja esittelemään kunnassa vireillä olevia ja päätettyjä asioita kuntalaisille. Tämän vastuun automaattinen siirtäminen virkamiehille ei anna hyvää kuvaa valtuutetun motivaatiotasosta. Aktiivinen valtuutettu voi myös omatoimisesti olla yhteydessä kuntalaisiin, joita päätöksenteon kohteena oleva asia koskettaa.

kello


Kuinka usein kokouksia on?

Valtuuston kokousten määrä vaihtelee kunnittain. Pääasiallisesti valtuustot kokoontuvat kerran kuukaudessa.

Mitä muuta työhön kuuluu kuin valtuuston kokoukset?

Valtuutetut ovat yleensä myös lautakuntien jäseniä. Lautakuntapaikat jaetaan pääasiassa vaaleissa ehdokkaina olleiden kesken. Lautakuntatyössä pystyy paneutumaan itseä kiinnostavan hallintokunnan asioihin ja monet pitävät lautakuntatyöskentelyä jopa mielekkäämpänä kuin valtuutetun tehtävää.


Maksetaanko kokoustyöskentelystä palkkioita tai kulukorvauksia?

Espoon kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta. Matkakustannusten korvauksia ja päivärahaa maksetaan kunnalle vahvistetun luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaan.

Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajille ja jäsenille maksetaan kokouspalkkioiden lisäksi myös erillinen vuosikorvaus.

2013 PALKKIORAPORTTI

Kokoomuksen kuntavaaliehdokkaat asettanut yhdistys kerää kunnallisista luottamushenkilömaksuista niin sanottua puolueveroa, joka on Espoossa 20% palkkiosta. Tämä mahdollistaa Espoon Kokoomus ry:n tuen paikallisyhdistyksille, jäsenille ja luottamushenkilöille.

possu


banneri-kuntavaalit-17-tule-ehdokkaaksi

Kunnissa tehdään päätöksiä, joilla on merkitystä meidän jokaisen arkeen. Kunnat päättävät muun muassa iltapäiväkerhojen toiminnasta, kiinteistö- ja kunnallisverosta ja siitä, miten katuvalot palavat. Kunnissa päätetään myös työ- ja elinkeinopolitiikasta, koulujen kielivalinnoista ja uimahallin lippujen hinnoista. Arki tehdään kunnissa.

Kuntavaalit on siis oiva tilaisuus vaikuttaa oman kotipaikkasi asioihin ja saada aikaan konkreettisia muutoksia lähiympäristössäsi. Seuraavat kuntavaalit toimitetaan 9.4.2017. Tule mukaan vaikuttamaan. Tule ehdokkaaksi!

Ilmoittaudu ehdokkaaksi

Kääri siis heti hihasi ja täytä allaolevat kentät.