Palautekysely Järjestöpäivä

  • Kuinka hyödyllisenä pidit esitystä asteikolla 1-5? 1= ei lainkaan hyödyllinen, 5= erittäin hyödyllinen.