Perheen ja työn yhteensovittamista helpotettava

Uutiset

Perheen ja työn yhteensovittamista helpotettava
Uudenmaan Kokoomusnaisten kannanotossa  11.5.2015 todetaan:


Nyt hallitusneuvotteluja käyvien puolueiden kansanedustajista 42 on naista ja 82 miestä, eli naisia on 33,8%. Kokonaisuudessaan eduskunnassa on naisia 41,5% eli näyttää siltä, että erityisesti hallituspuolueiksi on valittu hyvin miesvaltaiset puolueet vaikkakin tänä vuonna erityisesti nuoret naiset saivat isoja äänipotteja.
Eduskuntavaaleja edeltävissä vaalikeskusteluissa pääsääntöisesti puhujina olivat miehet. Puolueen puheenjohtajista vain yksi oli nainen. Vaalien jälkeisissäkin keskusteluissa pääosassa ovat olleet miehet.
Uuden hallituksen on, tästä miesvallasta riippumatta, kehitettävä erilaisten elämäntilanteiden sovittamista työelämään. Tyypillisimpänä ovat naisten kokemat tilanteet työtä hakiessa tai työn ja perheen yhteensovittamisessa.
Perhevapaisiin liittyvät kustannukset tulee siirtää kokonaan Kelan maksettavaksi. Äitiriski-ikäisten naisten kokema syrjintä työnhakutilanteissa on kestämätön.
Asenneilmastoa tulee muokata voimakkaasti siihen suuntaan, että myös miehet käyttäisivät entistä enemmän perhevapaita. Tällä hetkellä 96% perheistä päätyy siihen ratkaisuun, että äiti jää hoitovapaalle.
Uudenmaan Kokoomusnaiset edellyttävät, että perheen ja työelämän yhteensovittamisesta tehdään helpompaa. Naisten työelämään saamista mahdollisimman pian lapsen syntymän jälkeen pitää helpottaa. Työaikakulttuuria on muokattava siihen suuntaan, että osa-aikatyö, liukuva työaika, työaikapankki ja vaihtelevat työajat tulevat yhä useammalle mahdolliseksi ja työaikaa on mahdollista vaihtaa eri elämäntilanteiden mukaan.
Noin viidennes työssäkäyvistä myös huolehtii työn ohella omaisestaan korkean iän, sairauden tai vamman vuoksi. Työn ja perheen yhteensovittamisen järjestelyjä tarvitaan siis myös keski-ikäisten työssäkäyvien elämänvaiheeseen.
Uudenmaan Kokoomusnaiset edellyttää, että seuraava hallitus edistää naisten mahdollisuuksia pidentää työuraa. Tarvitaan siis konkreettisia ja nopeita päätöksiä työaikamuotoihin, työn ja perheen yhteensovittamiseen, hoitovapaaseen ja perhevapaiden kustannusten jakoon liittyen.
Lisätietoja
Carita Orlando
Uudenmaan Kokoomusnaiset ry puheenjohtaja
puh 040 544 5519 carita@orlando.fi