Saara-Sofia Sirén kokoomuksen ympäristöverkoston puheenjohtajaksi

Uutiset

Saara-Sofia-300x300@2x

Puoluehallitus on valinnut kansanedustaja Saara-Sofia Sirénin kokoomuksen ympäristöpoliittisen verkoston puheenjohtajaksi yhdessä Christoffer Wiikin ja Lauri Koposen kanssa. Verkoston sihteeriksi valittiin Juhani Rantanen. Ympäristöpolitiikan verkoston tehtävänä on tehdä uusia avauksia, laatia esityksiä puolueen kannoiksi ja koota entistä enemmän kokoomuslaista ympäristöosaamista puoluejohdon ja eduskuntaryhmän tueksi. Samalla verkosto tarjoaa merkittäviä vaikuttamisen paikkoja yhä useammille ympäristöpoliittisista kysymyksistä kiinnostuneille kokoomuslaisille.

“Olen todella ilahtunut, että verkostoon on hakeutunut jo nyt niin iso joukko kokoomuslaisia – se kertoo siitä, että ympäristöpolitiikkaa pidetään meillä tärkeänä. Ympäristöön ja luontoon liittyvät teemat tulevat saamaan jatkossa yhä vahvemman painoarvon puolueessamme”, Sirén linjaa.

“Kestävän kehityksen periaatteet on huomioitava kaikessa päätöksenteossa. Olen erittäin motivoinut kehittämään ja hyödyntämään esimerkiksi kiertotalouden laajaa potentiaalia Suomessa.”

Ympäristöpolitiikan verkostoon perustetaan aluksi kolme vaikuttajaryhmää: ilmasto- ja energiapolitiikan ryhmä, kiertotalouden vaikuttajaryhmä sekä Itämeri-vaikuttajaryhmä. Lisäksi verkoston yhteydessä toimii Kokoomuksen Luonnonsuojelijat -ryhmä, jota johtaa kansanedustaja Pertti Salolainen. Kaikkiin ryhmiin voi hakea jäseneksi tai puheenjohtajaksi 11.9. mennessä. Myös alkukesän haussa lähetetyt hakemukset huomioidaan valintoja tehdessä.

Uusia luottamushenkilöitä maaseutupolitiikkaa sekä työ- ja elinkeinopolitiikkaa tekemään

Puoluehallitus nimitti uusia jäseniä myös muihin vaikuttajaryhmiin. Maaseudun monialayrittäjyysryhmän puheenjohtajaksi valittiin Heikki Autto, bio- ja metsätalousryhmän puheenjohtajaksi Marko Mäki-Hakola ja maatalouden hallinto ja säätely -ryhmän puheenjohtajaksi Janne SankeloTyö- ja elinkeinopolitiikan verkostossa toimivaan TKI- ja vientiryhmään nimettiin uusiksi jäseniksi Timo Hämäläinen, Mikko Kara, Seppo Saarinen ja Jenni Pajunen sekä työmarkkinaryhmään Tuomo Luoma ja Leena Hoppania.

Lisätietoa verkostoista ja vaikuttajaryhmistä.