Kokoomus vaatii nollatuntisopimuksiin reiluja pelisääntöjä

Uutiset

Kokoomus vaatii, että nollatuntisopimuksiin laaditaan reilut pelisäännöt. Tällä hetkellä työmarkkinoilla tehdään sopimuksia, joissa Kokoomuksen mielestä työnantajan työntarjoamisvelvollisuus ja toisaalta työntekijän työn vastaanottamisen velvollisuus eivät ole reilussa suhteessa keskenään.

”Työpaikoilla pitää olla tasapaino työntekijän ja työnantajan oikeuksien välillä. Nollatuntisopimusten osalta näin ei ole. Vaadimme, että asia korjataan,” kertoo kansanedustaja Juhana Vartiainen, Kokoomuksen työelämävaliokuntavastaava.

”Samalla on pidettävä huoli siitä, ettei estetä keikkaluonteistakaan työtä tai työtä jota tehdään tarpeen mukaan vaihtelevasti ja satunnaisesti. Kokoomus ei hyväksy sellaisia sopimusvapauden rajauksia, jotka estävät tai vähentävät työntekoa”, toteaa työelämävaliokunnan jäsen Eero Suutari.

”Lisätyö pitää määritellä tarkemmin ja työvuoroluettelot pitää saada tietoon tarpeeksi ajoissa. Työntekijällä pitää olla kohtuullinen mahdollisuus suunnitella elämäänsä pidemmälle,” sanoo kansanedustaja Jaana Laitinen-Pesola työelämävaliokunnasta.

Kokoomus esittää muun muassa, että ennakkoon annetusta työvuorolistasta poikkeaminen ylöspäin lisätyönä edellyttää työntekijän hyväksyntää. Jos työntekijällä on päivystyksenomainen velvollisuus tulla lyhyellä varoitusajalla työhön, tästä on sovittava etukäteen.

Hallitus on päättänyt valmistella nollatuntisopimusten pelisääntöjen päivittämistä yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Lisäksi eduskunnassa on käsiteltävänä kansalaisaloite asiasta.

Nollatuntisopimusten kieltäminen kokonaan vähentäisi työllisyyttä. Kielto voisi johtaa siihen, että työtilaisuuksia jäisi tarjoamatta tai että työnantaja hoitaisi tilanteet muilla kuin työsuhteisilla työntekijöillä. Joustavat työsuhteet ovat tärkeitä muun muassa opiskelijoille ja muille vähäisiä työtunteja tekeville työntekijöille

Myös työvoimahallinnon ja sosiaaliturvasta päättävien viranomaisten toimintatavat on päivitettävä. Vähäisiin työtunteihin perustuvan työn lopettaminen tai siitä kieltäytyminen ei saa johtaa kohtuuttomiin sanktioihin ja työntekijää on tällaisissa tapauksissa kuultava. Sosiaaliturvaa on uudistettava pirstaleisen työn maailmaan.