Partiledarna Orpo och Kinberg Batra: Transatlantiska förbindelserna kräver mer arbete

Uutiset

Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra och finska Samlingspartiets Petteri Orpo tror på fortsatt starka relationer mellan de nordiska länderna, Europa och USA.

Orpo och Kinberg Batra träffades på onsdagen i Helsingfors.

”Vi måste visa aktivare än förr att vårt transatlantiska samarbete har fördelar för båda parter, oavsett om det gäller ekonomi eller säkerhet”, säger Orpo.

”Sverige, Finland och hela Europa har viktiga roller framåt, inte minst när det gäller säkerheten i och runt Östersjöområdet. Att jag förespråkar ett svenskt Nato-medlemskap är ingen hemlighet, och den frågan känns än mer angelägen i dessa tider. Säkerhet bygger vi tillsammans med andra, bilateralt och multilateralt. Samarbetet med både Finland och Nato är mycket viktigt”, säger Anna Kinberg Batra.

Partiledarna diskuterade även den europeiska situationen i ljuset av Brexit och ett antal framtida val.

”Vi lever i en orolig omvärld och många människor är missnöjda med utvecklingen. EU måste bli bättre, men att undergräva EU:s enighet är dock inte lösningen och skulle inte gynna någon av medlemsstaterna. Finland och Sverige ett välfungerande EU som levererar. Det är vi beredda att arbeta hårt för, säger partiledarna.”

Samlingspartiet och Moderaterna har ett tätt samarbete. Kinberg Batra är den första partiledaren som Orpo inbjöd till Finland som Samlingspartiets ordförande.