Ministeri Risikko: Ikäihmisten valinnanvapaus sotessa lisääntyy

Uutiset

Sisäministeri Paula Risikko pitää valinnanvapauden lisääntymistä sosiaali- ja terveyspalveluissa suurena mahdollisuutena. Valinnanvapaus koskee kaikkia, myös ikäihmisiä, kertoi Risikko puhuessaan Suonenjoen palvelukotisäätiön 20-vuotisjuhlassa perjantaina 20. tammikuuta.

”Valinnanvapauden lisääntymisen myötä sote-palveluiden saatavuus lisääntyy, kun toimijoita tulee enemmän. Kilpailu puolestaan lisää laatua. Valinnanvapauden lisääntyminen turvaa myös lähipalvelujen saatavuutta”, Risikko arvioi.

Osana sote-uudistusta säädetään valinnanvapauslainsäädäntö, joka tuo käyttäjälle mahdollisuuden valita itse palveluiden julkinen, yksityinen tai kolmannen sektorin tuottaja. Yksilön valinnanmahdollisuuksia tuetaan palveluiden yhtenäisillä laatukriteereillä ja valintaa tukevalla julkisella tiedolla. Niille iäkkäille, jotka eivät syystä tai toisesta voi itsenäisesti tehdä valintoja, tarjotaan tukea valintojen tekemiseen, jotta kaikki saavat varmasti tarvitsemansa palvelut.

Valinnanvapautta lisätään muun muassa maksusetelien, asiakassetelien ja henkilökohtaisen budjetin avulla.

Henkilökohtaisella budjetilla tarkoitetaan asiakkaalle myönnettyä sitoumusta korvata hänen avun, tuen ja palvelujen tarpeita sekä niiden kustannuksia ennalta määrättyyn arvoon asti.

”Henkilökohtainen budjetti on tarkoitettu erityisesti monia eri palveluja tarvitseville ihmisille. Henkilökohtaisen budjetin avulla esimerkiksi vanhus- ja vammaispalveluiden asiakas voi vaikuttaa palvelun tai muun tuen sisältöön ja valita palvelun tuottajan. Henkilökohtainen budjetti on todellinen innovaatio”, Risikko totesi.

Iäkkäiden ääni kuuluviin

Risikko korosti ikääntyneiden ihmisten vaikutusmahdollisuuksien välttämättömyyttä. ”Meidän on turvattava iäkkäiden äänen kuuluminen päätöksenteossa”, Risikko painotti.

Risikko piti hyvänä, että vanhusneuvostot tulevat tulevaisuudessa myös tuleviin maakuntiin. Vanhusneuvosto turvaa iäkkäiden ihmisten mahdollisuuksia osallistua heitä koskevien päätösten valmisteluun ja toteuttamiseen.

”Yhteiskunnasta kertoo paljon se, miten se huolehtii seniorikansalaisistaan. Yhteiskunnan on aina huolehdittava iäkkäistä jäsenistään niin, että he saavat sellaista laadukasta hoitoa, hoivaa ja muita palveluja, joita he tarvitsevat.”

Risikko myös muistutti asenneilmapiirin tärkeydestä. ”Asennemuutosta tarvitaan kaikissa ikäryhmissä, jotta ikääntyminen nähtäisiin normaalina, jokaisen elämään kuuluvana vaiheena.