Kokoomuksen puoluevaltuusto asetti reunaehtoja liikenneverkon uudistukselle

Uutiset

Puoluevaltuuston pj Mari-Leena Talvitie liikenneverkosta from Kokoomus on Vimeo.

Kokoomuksen puoluevaltuusto kokoontui Helsingissä lauantaina 21.1.2017. Puoluevaltuusto käsitteli kokouksessaan liikenteen ja liikenneverkon uudistamista. Puoluevaltuusto asetti tehtävälle uudistukselle tiettyjä reunaehtoja. Puoluevaltuusto näkee liikenteen uudistamisen tarpeellisena, mutta suhtautuu varauksellisesti liikenneverkkoselvityksessä esitettyyn yksittäiseen malliin.

Kokoomuksen puoluevaltuusto haluaa liikenteen uudistamiseen ratkaisun, jossa:

  • Työssäkäynnin tai liikkumisen kustannukset eivät kasva uudistuksen myötä.
  • Koko maassa säilyy asumisen ja yrittämisen edellytykset. Toimiva liikenneverkko on elinkeinoelämän perusta.
  • Yksilönvapaus ja yksityisyydensuoja turvataan uudistuksessa. Emme hyväksy pakkoseurantaa.
  • Liikenneinvestoinnit suunnitellaan nykyistä pitkäjänteisemmin ja estetään korjausvelan kääntyminen uudelleen kasvuun.
  • Vahvistetaan kannustimia puhtaaseen liikenteeseen ja tulevaisuuden liikennepalveluihin siirtymisessä.

Kokoomus kannattaa liikenteen vastuullisia uudistuksia, kunhan ne tehdään järkevimmillä mahdollisilla keinoilla.

Osana reunaehtojen määrittelyä Kokoomuksen puoluevaltuusto hyväksyi sille jätetyn aloitteen yksilönvapauksien ja yksityisyyden turvaamisesta liikenteen uudistamisessa.

Lisätiedot:
Mari-Leena Talvitie
Puoluevaltuuston puheenjohtaja
Puh. 044 527 3288