Ministeri Risikko: Valinnanvapaus sotessa vanhuksille ja vammaisille henkilökohtaisen budjetin avulla

Uutiset

Sisäministeri Paula Risikko pitää henkilökohtaista budjettia hyvänä keinona toteuttaa valinnanvapautta paljon palveluja tarvitsevien, kuten ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden palveluissa.

”Tuleva sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapaus on tarkoitettu kaikille. Esimerkiksi henkilöiden, joilla on paljon palvelutarpeita, valinnanvapaus mahdollistetaan henkilökohtaisella budjetilla”, totesi Risikko puhuessaan Turussa lauantaina 4. helmikuuta.

Henkilökohtaisella budjetilla tarkoitetaan maakunnan asiakkaalle hänen avun, tuen ja palvelujen tarpeiden sekä niiden kustannusten perusteella myöntämää sitoumusta korvata asiakkaan valitsemien muiden palveluntuottajien antamien palvelujen kustannukset maakunnan ennalta määräämään arvoon asti.

”Henkilökohtainen budjetointi on sote-palveluiden järjestämistä tavalla, jossa ihmiset itse pääsevät mukaan määrittämään, mitkä palvelut tai muu tuki auttavat heitä heidän elämässään.”

”Esimerkiksi vammaisille henkilökohtainen budjetti on parempi vaihtoehto kuin palveluiden kilpailutus. Henkilökohtaisessa budjetoinnissa palveluiden käyttäjät pääsevät valitsemaan palveluntuottajan”, Risikko toteaa.

Kansalliset ja kansainväliset kokemukset ja tutkimukset kertovat vammaisten ja heidän läheistensä olleen hyvin tyytyväisiä palveluihin, joita he ovat itse olleet mukana määrittämässä.

Valinnanvapaus varmistaa lähipalveluja

”Valinnanvapaus turvaa lähipalveluja. Valinnanvapauden lisäämisen eri keinot kuten maksuseteli, asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti mahdollistavat lähipalveluiden säilymistä ja jopa lisääntymistä”, arvioi Risikko.

”Henkilökohtaisen budjetin käyttöön otto sekä maksu- ja palveluseteli edistävät lisäksi myös pienten tuottajien asemaa. Palveluiden käyttäjä voi itse valita tuottajansa, jolloin erikokoiset tuottajat ovat samalla viivalla. Pienten yritysten näkökulmasta raskaita kilpailutuksia ei tarvita”, Risikko totesi.

Hallitus lähetti kuluneella viikolla sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapauslakiluonnoksen lausuntokierrokselle. Suomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapausmalli pitää sisällään monia elementtejä, joilla lisätään ihmisen valinnanvapautta. Työkaluina ovat mm. maksuseteli, asukasseteli ja henkilökohtainen budjetti. Lausuntoaika on 28.3.2017 asti.

Yhteystiedot: Erityisavustaja Emma Hannonen, puh. 0505740736