Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen iloitsee: Yli 400 miljoonan panostukset koulutukseen ja tutkimukseen

Uutiset

Varhaiskasvatusmaksut laskevat, huippututkimukseen lisätään rahoitusta, peruskoulujen tasa-arvorahoitus kaksinkertaistetaan, ammatillisen koulutuksen uudistusta tuetaan. Hallitus käynnistää lukiouudistuksen, opintotukeen tulee huoltajakorotus.

Hallitus teki puoliväliriihessä merkittävät lisäpanostukset koulutukseen ja tutkimukseen, iloitsee opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. Hallitus päätti yli 200 miljoonan euron budjettipanostuksista ja 200 miljoonan euron pääomituksista koulutukseen ja tutkimukseen.

”Hallitus päätti yli 400 miljoonan euron panostuksista osaamiseen. Varhaiskasvatusmaksut laskevat, huippututkimukseen lisätään rahoitusta, peruskoulujen tasa-arvorahoitus kaksinkertaistetaan, ammatillisen koulutuksen uudistusta tuetaan. Hallitus käynnistää lukiouudistuksen ja opintotukeen tulee 75 euron huoltajakorotus”, Grahn-Laasonen luettelee.

”Suomi tavoittelee osaamiseen perustuvaa kasvua ja haluaa olla maailman paras koulutusmaa myös tulevaisuudessa.”

Hallitus lisäsi rahoitusta peruskoulun tasa-arvoon, tutkimukseen Suomen Akatemian ja Tekesin kautta, ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoon, nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen.

Varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen kehittämiseen lisättiin 5 miljoonaa euroa vuodessa. Tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua ja pedagogiikkaa ja lisätä lasten ja perheiden saamaa moniammatillista tukea.

Hallitus alentaa varhaiskasvatusmaksuja arviolta 70 miljoonalla eurolla. Maksut alenevat jopa satoja euroja pieni- ja keskituloisilla ja jopa 6700 perhettä pääsee maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin.

”Hallitus otti merkittävän askeleen maksuttoman varhaiskasvatuksen suuntaan. Lisäksi varhaiskasvatuksen osallistumisastetta nostetaan ja laatua vahvistetaan”, Grahn-Laasonen iloitsee.

Hallitus panostaa huippututkimuksen edellytyksiin varaamalla Suomen Akatemialle 25 miljoonan euron lisärahoituksen lippulaiva-tutkimuskeskittymien toteuttamiseen vuosina 2018 – 2019. Lippulaivat perustetaan yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteyteen. Lippulaivoja myös pääomitetaan 60 miljoonalla eurolla.

Yrityslähtöistä tutkimusta edistetään innovaatiorahoituskeskus Tekesin kautta, jonka rahoitusta nostetaan 35 miljoonalla eurolla. Perustettavia innovaatiokeskittymiä pääomitettaisiin 60 miljoonalla eurolla. Pk-yrityksille suunnattua innovaatioseteliä jatketaan ja sen määrärahatasoa nostetaan.

Hallitus panostaa suurten datamäärien käsittelyä vaativaan tutkimukseen ja suurteholaskentaan 33 miljoonaa euroa 4 vuoden aikana. Kehittämisohjelmalla nostetaan alan tutkimusinfrastruktuuri kansainväliselle tasolle ja vahvistetaan tekoälyyn liittyvää tutkimusta ja koulutusta.

Hallitus toteuttaa lukiouudistuksen. Tavoitteena on lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona, vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle.

Hallitus antoi maanantaina hallituksen esityksen, jolla uudistetaan ammatillisen koulutus. Kehysriihessä hallitus varasi 15 miljoonan euron lisäresurssin ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon tukeen. Rahoituksella muun muassa digitalisoidaan ammatillisen koulutuksen toimintaprosesseja, ehkäistään keskeyttämistä ja syrjäytymistä ja rakennetaan yhdessä työelämän kanssa koulutus- ja työelämäpolkuja koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille ja aikuisille.
Valtio varautuu pääomittamaan myös ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjä ja -välineitä omistavaa ja ylläpitävää osaamiskeskusta tai muuta yhtiötä yhteensä 80 milj. eurolla.

Peruskoulun tasa-arvorahan määrä kaksinkertaistetaan: haasteellisilla alueilla toimivien koulujen tuki kasvaa 15 miljoonalla eurolla. Hallitus hyväksyi myös 19-kohtaisen toimintaohjelman koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrän vähentämiseksi sekä syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Nuorten yhden luukun palvelupisteiden eli Ohjaamoiden rahoitus turvataan 5 miljoonan euron tasolla. Perheellisten opiskelijoiden toimeentuloa helpotetaan säätämällä opintotukeen 75 euron huoltajakorotus.

Kansallisteatterin pienen näyttämön peruskorjauksen suunnittelu käynnistetään vuonna 2018.

Lisäksi hallitus sopi, että vuoden 2017 ensimmäisen lisätalousarvion yhteydessä kohdennetaan varoja positiivisen rakennemuutoksen vahvistamiseen Varsinais-Suomessa. Lisäresurssit kohdennetaan pääasiassa osaavan työvoiman kouluttamiseen ja saatavuuteen.