Kalle Jokinen: Mahdolliset veronkevennykset on suunnattava kaikille

Uutiset

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Kalle Jokinen painottaa, että työn verotusta on tarpeen keventää kaikissa tuloluokissa, ei vain ylimmissä.

”Kokoomukselle on selvää, että jos mahdollisista veronkevennyksistä sovitaan hallituksen budjettiriihen yhteydessä, niin veronkevennysten on koskettava kaikkia palkansaajia. Kokoomuksen tavoitteena on keventää ansiotuloverotusta kaikilla tulotasoilla. Kireä työn verotuksemme syö rankasti jokaisen suomalaisen ostovoimaa ja heikentää työnteon kannustimia”, Jokinen linjaa.

Jokinen muistuttaa, että hallitus on sitoutunut hallitusohjelman hyväksymisen yhteydessä huolehtimaan, että kokonaisveroaste ei nouse eikä kenenkään palkkaverotus kiristy hallituskaudella. Hallitus on myös esimerkiksi kompensoinut kilpailukykysopimuksen aiheuttamia tulomenetyksiä palkansaajille veronkevennyksin tänä vuonna.

”Erityisen huolissani olen keskiluokasta. Meillä Suomessa ansiotulojen verotus nousee jyrkästi jo keskituloisen palkansaajan kohdalla, ja puhumme aivan liian vähän korkean ja nopeasti kiristyvän työn verotuksen haitoista. Kokoomus kannattaa verotusta maksukyvyn mukaan, mutta emme voi sulkea silmiämme kireän progression haitallisilta vaikutuksilta. Jos ylityötunneista tai palkankorotuksista ei jää tarpeeksi lisätuloa käteen, kannustimet opiskella, tehdä työtä tai yrittää heikkenevät. Tämä rokottaa suoraa kasvuamme ja verotulojemme eli sitä pohjaa, jolla rahoitamme myös hyvinvointipalvelumme”, Jokinen muistuttaa.

Jokinen myöntää, että palvelut tarvitsevat veroeuroja pyöriäkseen, mutta toteaa Kokoomuksen pitkäaikaisena linjana olleen verotuksen painopisteen siirtäminen työn ja yrittäjyyden verotuksesta kulutus- ja haittaveroihin, joiden on todettu olevan vähemmän haitallisia veroja talouskasvulle ja työnteon kannustavuudelle. Jokinen myös tarkentaa, että työn verotukseen tehtävät kevennykset ovat järkevää rakennepolitiikkaa myös noususuhdanteessa, kun hallitus haluaa saavuttaa työllisyystavoitteensa.

”Kokoomuksen näkökulmasta työn tekemisen, eteenpäin pyrkimisen, ahkeruuden ja oman osaamisen kehittämisen tulee olla aina henkilölle itselleen kannattavaa. Ansiotuloverotuksessa pitäisikin pyrkiä siihen, että jokaisella tulotasolla ansaitusta lisäeurosta vähintään puolet jäisi työntekijälle itselleen. Tämä olisi sekä oikeudenmukaista että järkevää veropolitiikkaa, jolla vahvistettaisiin kasvua ja työllisyyttä”, Jokinen päättää.

Lisätietoja:
Kalle Jokinen
p. 050 5120128