Kansanedustaja Elina Lepomäki: Henkilöjunaliikenne viimein vapautumassa

Uutiset

Kokoomuksen Elina Lepomäki iloitsee liikenne- ja viestintäministeriön suunnitelmista avata Suomen henkilöjunaliikenne kilpailulle.

“Suunniteltu uudistus hyödyttää ihmisiä monella tapaa. Palvelut monipuolistuvat, lippu- ja tavarahinnat laskevat ja liikkuminen helpottuu,” Lepomäki laskee.

“Henkilöliikenteen avaaminen on myös tärkeää elinkeinovapauden kannalta. Yrittämiselle eri liikennemuodoissa on tulevaisuudessa vähemmän esteitä, mikä saattaa johtaa monipuolisiin palveluinnovaatioihin”, Lepomäki toteaa.

”Tehokas liikkuminen on itseisarvo, liikutaan sitten työn perässä tai muuten. Se tuo kuluttajalle hyvinvointia sekä parantaa kansantalouden toimivuutta”, Lepomäki toteaa.

Kilpailun avaaminen tarkoittaa, että VR:n yksinoikeudesta liikennöidä Suomen rataverkolla luovutaan ja rautateiden henkilöstöliikenteeseen voi tulla muitakin toimijoita. EU-lainsäädäntö edellyttää rautatieliikenteen kilpailun avaamista. Suomen lainsäädäntö ei ole asian tiellä, mutta nykyisten sopimusjärjestelyiden ansiosta kilpailua ei ole voitu avata. Suomea, Irlantia ja Luxemburgia lukuun ottamatta kaikissa muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa on henkilöliikenteen kuljetuksissa useampi kuin yksi rautatieyritys.

”Henkilöjunaliikenteen kilpailun avaaminen on yleisesti lisännyt junamatkustamisen määrää. Matkustajamäärät ovat kasvaneet pitkälti paremman aikataulu- ja reittitarjonnan myötä,” Lepomäki toteaa. “Tehokkaampi raideliikenne puolestaan hyödyttää ihmisten lisäksi niin ympäristöä kuin kansantaloutta.”

“Kokemus eri maissa on sama kuin apteekkialan kilpailun avaamisessa: saatavuus paranee. Saatavuus kohenee kannattavilla alueilla eli kasvukeskuksissa suhteessa enemmän kuin muualla. Tässä ei pitäisi olla mitään yllättävää saati pahaa, jos palvelu pysyy kaikkialla vähintään yhtä hyvänä,” Lepomäki toteaa.

Lepomäen mukaan Suomen muista maista poikkeava raideleveys tekee junaliikenteen avaamisen entistä tärkeämmäksi. Samalla se edellyttää sitä, että julkinen yhtiö tarjoaa kalustoa eri toimijoiden käyttöön samoin ehdoin.

“Muista poikkeava raideleveytemme heikentää kaluston saatavuutta ja nostaa sen hintaa. Siksi on viisasta, että kalusto eriytetään nyt omaan yhtiöönsä, jolloin eri palveluntarjoavat voivat sitä vuokrata. Sama malli on ollut käytössä Ruotsissa jo pitkään. Kapasiteetin käyttöastetta on saatava ylöspäin, jotta liikenteen kustannus alenee,” Lepomäki toteaa.

Lepomäki toppuuttelee intoa laajentaa maakuntien roolia uudistuksessa.

“Ennen kuin maakunnilla on oma aito budjettivastuu, tuo järjestämisvastuu houkutuksen osallistua kilpalaulantaan paremmista yhteyksistä valtion rahoilla. Kaupunkikeskusten rooli on sen sijaan ilmeinen paikallisliikenteen järjestämisessä ja nyt sille avautuu laajemmat mahdollisuudet,” Lepomäki kiittelee.

Lisätietoja:
Elina Lepomäki
p. 045 144 4114