Kansanedustajat Toivakka ja Virolainen: Lapsiäitiys on este kehitykselle ja tasa-arvolle

Uutiset

Kokoomuksen kansanedustajat Lenita Toivakka ja Anne-Mari Virolainen muistuttavat tyttöjen päivänä kaikkien tyttöjen ihmisarvosta. Arviolta joka kolmas tyttö kehitysmaissa joutuu naimisiin alaikäisenä ja vuosittain jopa kaksi miljoonaa tyttöä synnyttää alle 15-vuotiaina. Lapsiavioliitot ja varhaiset raskaudet eivät kuulu tyttöjen elämään.

”Lapsiäitiys on aina inhimillinen tragedia sekä globaali ongelma ihmisoikeuksille ja tasa-arvolle. Se on este kehittyvien maiden talouskasvulle ja kehittymiselle. Se on valtava ongelma, johon on puututtava voimakkaasti”, Toivakka toteaa.

”Alaikäisenä naimisiin joutuminen ja lapsen saaminen katkaisevat tytön koulutien, ruokkivat köyhyyttä ja altistavat niin fyysisille kuin henkisillekin vaaroille. Alaikäisen tytön pitäisi olla koululainen, ei äiti”, Virolainen linjaa.

Maailmassa on yli 60 miljoonaa kouluikäistä tyttöä, joilla ei ole pääsyä opetukseen. Taustalla on perheiden köyhyys, poikien merkitystä korostavat asenteet ja vaikeasti saavutettavat koulut. Valitettavan usein tytöt jättävät koulun kesken joutuessaan naimisiin.

”Kehitysmaiden tyttöjen koulutukseen tarvitaan taloudellista ja erityisesti laadullista panostusta. Sisällöllisesti laadukas koulutus antaa paremmat eväät elämään ja tukee yhteiskunnan rakentumista ja kasvua. Suomalaisella osaamisella olisi tähän paljon annettavaa”, Toivakka sanoo.

”Tytöillä on oikeus omaan kehoonsa, joten seksuaali- ja lisääntymisterveydestä on kerrottava ja asiasta puhuttava. Suomen on työskenneltävä yhdessä muiden tyttöjen oikeuksiin panostavien maiden kanssa, jotta tuloksia saadaan aikaiseksi”, Virolainen jatkaa.

”Meidän oma hyvinvointiyhteiskuntamme ei olisi maailman huippua, mikäli naisten ja tyttöjen aseman eteen ei olisi tehty runsaasti töitä. Tänä päivänä tyttöjen oikeuksien edistäminen on paras lahja, minkä satavuotias Suomi voi muulle maailmalle antaa”, kansanedustajat päättävät.

Lisätiedot:

Lenita Toivakka
puh. 046 920 7629
lenita.toivakka(at)eduskunta.fi

Anne-Mari Virolainen
puh. 050 512 1941
anne-mari.virolainen(at)eduskunta.fi