Kokoomuksen ryhmäpuhe 22.11.2017

Uutiset

Pääministerin ilmoitus ajankohtaisista EU-asioista
Kokoomuksen ryhmäpuhe 22.11.2017
Kansanedustaja Anne-Mari Virolainen

 

Arvoisa puhemies, Euroopan unioni on pohjimmiltaan yhteisö, joka vaalii rauhaa, vakautta, vaurautta ja kasvua – siis meidän eurooppalaisten hyvinvointia.

Unionilla on tulevaisuutta niin kauan, kun kansalaisilla on siihen luottamusta. Luottamus taas riippuu siitä, kykeneekö EU vastaamaan eurooppalaisten tarpeisiin. On aivan selvää, että se vaatii uudistumista, tahtoa kuunnella kansalaisten huolia sekä rohkeutta tehdä päätöksiä. Uudistukset on tehtävä kansalaisten, ei instituutioiden tähden.

Aloitetaan vauraudesta ja kasvusta, sillä pieni Suomi elää viennistä. EU:n sisämarkkinat ja sen solmimat vapaakauppasopimukset ovat hyödyttäneet valtavasti suomalaisia yrityksiä, jotka ovat pystyneet luomaan uusia työpaikkoja. Sisämarkkinoilla on edelleen paljon esteitä samaan aikaan kun protektionismi lisääntyy maailmalla.

EU:n painoarvo on taloudellista ja siksi meidän on tehtävä kauppapolitiikasta ja toimivista sisämarkkinoista jälleen ykköstavoite. Kokoomukselle on tärkeää, että Suomi voi käydä kauppaa pelisäännöin, jotka ovat reiluja kaikille –myös ympäristölle ja työntekijöille. Tarvitsemme lisää työtä. Sitä ei synny kauppaa rajoittamalla.

Arvoisa puhemies, mitä tulee rauhaan ja vakauteen, on tasavallan presidentti kovin oikeassa kysyessään, mikä se sellainen unioni on, joka ei takaa kansalaistensa turvallisuutta. Ihmiset ovat huolissaan ja huoleen on vastattava. On aloitettava Euroopan ulkorajojen vahvistamisesta ja yhteisen maahanmuuttopolitiikan luomisesta. Muurit eivät ongelmia ratkaise ja siksi tarvitsemme yhteisen järjestelmän, jolla hädänalaisia autetaan, mutta ihmiskauppaa ja terrorismia torjutaan tehokkaasti.

EU:n syvenevällä puolustus- ja turvallisuusyhteistyöllä on tarkoitus vastata näihin huoliin. Haluamme vahvistaa kriisinhallintaa lähialueilla, hybridi- ja kyberuhkien torjuntaa, terrorismin ja laittoman maahanmuuton vastaisia toimia, eikä vähiten puolustusteollisuuden kilpailukykyä. Suurin osa EU-maista kuuluu Natoon, joka on niiden sotilaallinen puolustusratkaisu. Kyse on siis työnjaosta; EU täydentää, ei korvaa, Naton tuomaa turvallisuutta.

Kaikki syvenevä turvallisuusyhteistyö on etumme. Samalla tulee olla realisti: EU ei ainakaan tässä vaiheessa luo yhteistä puolustusta. Suomen on välttämätöntä huolehtia oman kansallisen puolustuskykynsä kehittämisestä ja tehtävä ratkaisunsa siitä käsin. Se on perusta, jota EU-yhteistyö, Naton kumppanuusohjelma, EU:n ja Naton välinen yhteistyö sekä Suomen kahdenväliset suhteet erityisesti Yhdysvaltojen ja Ruotsin kanssa tukevat.

Arvoisa puhemies, Kokoomuksen eduskuntaryhmä kiittää hallitusta aktiivisesta vaikuttamisesta EU:n puolustusyhteistyön kehittämisessä. Samoin siitä, että hallitus sai sovittua omat kantansa Euroopan rahaliiton kehittämiseksi ensimmäisten jäsenmaiden joukossa.

Se, joka asettaa agendan, hallitsee keskustelua ja ratkaisujen löytämistä. Kokoomukselle tärkeää on markkinakuri ja jäsenmaiden oma vastuu. Jokaisen jäsenmaan on laitettava taloutensa rakenteet kuntoon ja katkaistava ylivelkaantuminen. Uutta eurokriisiä emme kestä. Me emme kuitenkaan näe perusteita uusille instituutiolle kuten euroalueen omalle parlamentille tai budjetille, koska ne eivät ratkaisisi ongelmia, saati toisi kansalaisille mitään lisäarvoa.

Myönteinen suhtautuminen Euroopan unioniin ei tarkoita kritiikitöntä alistumista. Kun jokin ehdotus ei meitä miellytä, se on voitava sanoa. Samalla meillä on oltava vaihtoehto perusteluineen. Pelkkä ei-linja ei riitä. Suomen ei esimerkiksi tule hyväksyä EU:n rahoituspohjan laajentamista Brexitin jälkeen, vaan vaatia pienenevän budjetin käyttämistä tehokkaammin. Tehotonta toimintaa on voitava karsia.

Arvoisa puhemies, vanhan sanonnan mukaan kaikki tiet vievät Roomaan. Suomen tulevaisuuden kannalta ei kuitenkaan ole merkityksetöntä, minkä tien valitsemme. Keskitieltä ei nimittäin vaikuteta. Kulkemalla etujoukoissa me voimme olla vaikuttamassa niin reittivalintaan kuin päämääriinkin. Meidän kohtalomme on sidottu Eurooppaan. Onneksi me voimme olla – ja olemmekin – vaikuttamassa sen menestykseen.

Muutokset puhuttaessa mahdollisia