Ministeri Risikko: Maakunnille suuri rooli ihmisten arjen turvallisuudessa

Uutiset

tiedote 26.11.2017

– Turvallisuuden edistämisestä on tulossa yksi maakuntien tehtävistä. Monissa kunnissa turvallisuuden edistämisessä on jo tehty paljon hyvää työtä, mutta maakuntien tehtävänä turvallisuussuunnittelusta tulee nykyistä laaja-alaisempaa ja yhtenäisempää. Tärkeää on myös se, että turvallisuus tehdään edelleen lähellä ihmisiä paikallisella tasolla, sisäministeri Paula Risikko sanoi Satakuntaliiton Suomi 100 -juhlaseminaarissa 26. marraskuuta Porissa.

Sisäisen turvallisuuden strategiassa suurimmaksi sisäisen turvallisuuden uhkaksi tunnistetaan syrjäytyminen, mikä näkyy esimerkiksi rikollisuudessa. Pieni joukko – alle viisi prosenttia väestöstä – tekee yli puolet kaikista rikoksista. Tässä väestönosassa kasautuvat rikollisuuden lisäksi syrjäytymisen muut tunnusmerkit, kuten esimerkiksi päihde-, mielenterveys- ja toimeentulo-ongelmat. Tämä tarkoittaa, että pienen väestönosan pahoinvointi vaikuttaa erityisesti heidän omaan turvallisuuteensa, mutta myös koko yhteiskunnan turvallisuuteen.

– Syrjäytymisen ehkäisy on oivallinen esimerkki monen viranomaisen ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyötä vaativasta turvallisuustyöstä.  Yksin sosiaalitoimen, poliisin, koulujen tai järjestöjen työllä nuorten syrjäytymistä ei nujerreta eikä yksikään näistä voi siitä yksin vastata. Syrjäytymistä ei torjuta hankkeilla vaan se vaatii myös maakunnilta pysyviä rakenteita ja toimintatapoja ja ennen kaikkea toimien koordinointia. Maakunnilla on mahdollisuus tarttua nimenomaan niihin turvallisuusongelmiin, jotka putoavat muiden viranomaisten tehtävien väliin.

– Ilman oikeita toimia syrjäytyneiden nuorten määrä kasvaa tulevina vuosina. Ehkäisemällä syrjäytymistä emme pelkästään lisää alueen elinvoimaa ja hyvinvointia, vaan vaikutamme voimakkaasti myös sen turvallisuuteen, ministeri Risikko painotti.

Sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpanossa luodaan parhaillaan tapoja viedä turvallisuussuunnittelua eteenpäin maakunnissa. Samalla on tärkeää, että ne kunnat, jotka tähänkin asti ovat tehneet hienoa työtä asukkaidensa turvallisuuden eteen, voivat jatkaa sitä.

Lisätietoja:
erityisavustaja Tiina Rytilä, p. 050 456 1031