Kokoomuksen Satonen: Työllistäminen tarvitsee järeämpiä toimia

Uutiset

Kokoomuksen kansanedustaja, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Arto Satonen kiinnittää huomiota pitkäaikaistyöttömien aseman vahvistamiseksi.

Kela julkaisi tällä viikolla selvityksen perustulokokeilun vaikutuksista työllisyyteen. Tulosten mukaan työllisyysvaikutukset olivat vähäisiä.

”Perustulokokeilu päättyi laihoihin tuloksiin työllisyydessä. Tulokset olivat samantyyppiset aktiivimallin kanssa. Se osoittaa, että ratkaisuna ei toimi porkkana, eikä keppi”, toteaa Satonen.

Erityinen huoli työllisyyden hoidossa on kiinnitettävä pitkäaikaistyöttömien asemaan. On estettävä ihmisten ajautuminen pitkäaikaistyöttömyyteen. Työttömyyden alkupuolelle tarvitaan tehokkaita toimenpiteitä, joilla ihmisten ajautuminen työttömyyteen ehkäistään.

Pitkäaikaistyöttömät tarvitsevat yksilöllisiä ja räätälöityjä polkuja takaisin työelämään

”Pitkäaikaistyöttömät tarvitsevat yksilöllisiä ja räätälöityjä polkuja takaisin työelämään. Siksi kuntakokeilu tarvitaan ja on äärimmäisen tärkeää päästä etenemään tämän kanssa”, Satonen jatkaa.

Koronatilanne näkyy nyt jo merkittävinä lomautusten ja irtisanomisten määrän kasvamisena. Huoli pitkäaikaistyöttömyyden merkittävästä kasvusta on suuri. Tarvitaan rakenteellisia uudistuksia, joilla pystytään varmistamaan, ettei työttömyys pitkity kannustinloukkujen tai byrokratian takia.

”Työnsä menettäneille on löydettävä nopeasti uusia ratkaisuja. Tarvitsemme ratkaisuja, joilla vahvistetaan työllisyyttä, lisätään joustoja ja tarjotaan riittäviä työllistymistä edistäviä palveluita”, päättää Satonen.