Aluevaltuutetuilta: huomio palveluiden oikea-aikaiseen kohdentamiseen

Aluevaltuutettujen kirjoitukset Itä-Uusimaa Kirjoitukset Uutiset

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelu ja rakentaminen etenee kovaa vauhtia. Käytettävissä olevaan aikaan nähden työtä on tehtävänä todella paljon. Taloudelliset reunaehdot toiminnan järjestämiseksi ovat tiukat. Voisi jopa sanoa, että niukat. Paras tapa saada rahat riittämään välttämättömiin ja lakisääteisiin toimintoihin on kohdentaa palvelut oikea-aikaisesti oikeille asiakasryhmille ja suunnitella palveluiden järjestämistä muutenkin uudella tavalla irrottautuen vanhasta tavasta ajatella. Digitaaliset ja liikkuvat palvelut, etähoito sekä palvelusetelin käyttö tuovat joustavuutta sekä mahdollistavat rajallisten resurssien kohdentamisen niitä eniten tarvitseville. Näitä palveluita on mahdollista hyödyntää vauvasta vaariin. Meidän on oltava rohkeita ja kokeiltava uusia tapoja huolehtia lakisääteisistä velvoitteistamme.

 

Palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi ovat keskeisessä asemassa, kun pohditaan palveluiden tuottamista. Asiakkaiden palvelut tulee kohdentaa oikea-aikaisesti siten, että pääpaino on ennaltaehkäisyssä sekä peruspalveluissa. Tämä tulee pitkässä juoksussa ehdottomasti kustannustehokkaimmaksi ratkaisuksi. Asiakkaan tarpeita ja toimintakykyä tulee arvioida kaikkien asiakkaan prosessissa mukana olevien toimijoiden kanssa yhteisesti. Avoin, rohkea ja puheeksi ottava keskustelu asiakkaan, omaisten ja eri toimijoiden välillä on avain parhaaseen lopputulokseen.

 

Myönnettyjen palveluiden vaikuttavuuden arviointi ja konkreettisten mittareiden käyttö on otettava alusta saakka Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden ja toiminnan järjestämisen ohjenuoraksi. Tällä tavoin palvelut tarjotaan koko hyvinvointialueen väestölle tasalaatuisesti ja tasapuolisesti.

 

Toimiaksemme laadukkaasti ja tuottavasti tarvitsemme parhaat osaajat Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Kilpailu heistä tulee olemaan kova nykyisessä työllisyystilanteessa. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että Itä-Uudenmaan hyvinvointialue pysyy kilpailukykyisenä ja kykenee houkuttelemaan parhaat substanssiosaajat hyvinvointialueemme tehtäviin sen kaikilla toiminnan tasoilla. Tarvitaan laadukasta johtamista, mutta myös osaavaa henkilökuntaa, ymmärrystä ja tahtoa itseohjautuvuuteen ja itsensä johtamiseen, hyviä työyhteisötaitoja unohtamatta. Hyvä johtaja auttaa työntekijöitään onnistumaan omissa tehtävissään, ja työntekijät auttavat johtajaa onnistumaan johtamisessa.

 

Rakennetaan yhdessä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueesta kuunteleva, ihmislähtöinen ja toimiva organisaatio meidän kaikkien parhaaksi!

 

Mia Myllys

Kunnanvaltuutettu, Askola

Kokoomus-KD Itä-Uudenmaan hyvinvointialueryhmän jäsen