Vantaa-Kerava: Sote-uudistus ei ole mitään ilman hoitajia

Aluevaltuutettujen kirjoitukset Uutiset Vantaa-Keravan hyvinvointialue

Hoitoalan kriisistä on puhuttu pitkään. Se on ollut aistittavissa ja nähtävissä. Hätähuutoihin ei ole kuitenkaan vastattu. Eduskunnassa hyväksyttiin 19.9. potilasturvallisuuslaki. Hoitajaliitto Tehyn puheenjohtaja Rytkönen oli sitä mieltä, että tätä hoitajat eivät unohda. Asialla saattaa olla vakavia seuraamuksia. Monelle se saattoi olla viimeinen pisara.

Sote-uudistuksen tavoitteena on mm. turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut hyvinvointialueella asuville sekä parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Hyvinvointialueet valmistelevat parasta aikaa strategioitansa. Kaikilla löytyy niihin hyviä vinkkejä ja asioita, joita sinne tulisi saada kirjattua. Innostuneisuuden puuskassa saattaa kuitenkin tosiasiat unohtua: miten terveydenhuoltojärjestelmämme pystyy toimimaan paremmin, jos meillä ei ole hoitajia? Hoitoalan vetovoiman puute ja alan todellinen kriisiytyminen on asia, johon meidän tulisi keskittyä. Siihen ei löydy ratkaisuja hetkessä eikä sitä voida korjata pelkästään digitalisaatiolla tai työperäisellä maahanmuutolla.

Hoitajat ovat palkkakuopassa. Pääkaupunkiseudulla on hankalaa pärjätä noin 2500 euron kuukausipalkalla. Sillä ei kovin montaa harrastusta lapsille tarjota tai ylipäätään perhettä ruokita, lainoja makseta yms. Matalan palkkatason lisäksi hoitoalaa vaivaa muutkin ongelmat. Alan kuormittavuus, johtamisvaje, urapolkujen puutteellisuus ym. saavat hoitajat äänestämään jaloillaan ja vaihtamaan alaa. Hoitoala on pitkään pyörinyt joustoilla ja ylitöillä. Se ei ole kestävää.

Mitä me voimme hyvinvointialueella tehdä paremmin?

Hyvinvointialueilla tulee tunnistaa toimintansa kannalta oleelliset riskit ja keskittyä niihin. Yksi niistä on hoitajapula. Hyvinvointialueella tulee aloittaa systemaattinen työ alan veto- ja pitovoiman lisäämiseksi. Meidän tulee kuunnella hoitajia ja tehdä vaikuttavia toimia työolojen parantamiseksi. Arvostuksen pitää alkaa näkymään muuallakin kuin juhlapuheissa. Hoitajien palkkakehityksessä pitää myös alkaa tapahtumaan. Suuret muutokset eivät tapahdu hetkessä, mutta työ tulee aloittaa nyt.

Hoitajien tärkeys näyttäytyy usein hädän hetkellä. Siinä tilanteessa kuka tahansa toivoo saavansa laadukasta ja myötätuntoista hoivaa. En halua kuvitella toisenlaista tilannetta tai tilannetta, jossa hoitoa ei ole saatavilla, koska ei ole hoitajia. Meillä ei ole varaa menettää enää yhtäkään hoitajaa. Perinteisen ja arvokkaan alan arvostus tulee nostaa ansaitsemalleen tasolle.

Anniina Pylsy

Vantaa-Keravan aluevaltuutettu