Insändare: Finlands bästa tjänster byggs i Västnyland

Aluevaaliehdokkaiden kirjoitukset Uutiset

Västra Nylands välfärdsområde ska särskilt se till att service erbjuds på båda inhemska språken. I västra Nyland är det speciellt viktigt att tjänster även ska finnas tillgängliga på svenska, eftersom det finns många som har svenska som modersmål i området. Ett exempel på tjänster som det råder stor brist på oberoende av språk är terapitjänster. Välfärdsområden måste se till att terapitjänster bjuds på invånarnas eget modersmål.

Västnylands stora befolkning möjliggör för bättre service på båda språken då varje kommun inte behöver konkurrera om svenskspråkig personal. Det är också bra att Västnyland har fått ett särskilt ansvar för utvecklingen av svenskspråkiga tjänster i hela landet. Detta kommer säkerligen att bidra till att förse Västnyland med de bästa tjänsterna på båda språken, inklusive svenska.

Emilia Knaapi politices magister, sjukskötare, Saml, Esbo Rätt vård, vid rätt tidpunkt, nära dig och på ditt modersmål