Vaalitoimitsijaksi Vantaalle kevään 2019 vaaleissa

EDUSKUNTAVAALIT toimitettiin sunnuntaina 14.4.2019 ja ennakkoäänestys 3.-9.4.2019 välisenä aikana.

EUROPARLAMENTTIVAALIT toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019 ja ennakkoäänestys 15.-21.5.2019.

Haemme nyt toimitsijoita vaalilautakuntiin Vantaalle europarlamenttivaaleihin. Haku tapahtuu 12.5.2019 mennessä alempaa löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Paikat ovat vaalilautakuntien varsinaisten jäsenten tai varajäsenten tehtäviä.

EDELLYTYKSET TEHTÄVÄÄN

  • Vaalilautakuntaan tai vaalitoimikuntaan ehdotettavan henkilön kotikunnan on oltava Vantaa.
  • Ehdokas ei voi toimia vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
  • Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa eivät voi toimia vaalitoimikunnan jäsenenä eivätkä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan sekä aviopuolisoita että avioliitonomaisessa suhteessa tai rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.
  • Vaalilautakuntaan tai vaalitoimikuntaan ehdotettavan henkilön on annettava etukäteen suostumuksensa tehtävään sekä siitä perittävään 20% luottamushenkilömaksuun. Tämän lisäksi kaupungille on toimitettava perustietolomake, mikäli sellaista ei ole vielä toimitettu jo aikaisemmin tällä kuntavaalikaudella (luottamushenkilöt, tai esim. presidentinvaalien yhteydessä) tai mikäli tiedot ovat muuttuneet. Lomakkeesta ollaan vielä erikseen yhteydessä esitettävien henkilöiden osalta.

VAALILAUTAKUNNAT

Vaalilautakuntiin kuuluvien tulee varautua olemaan varsinaisena vaalipäivänä vaalipaikalla hoitamassa äänestystoimitusta sekä mukana ääntenlaskussa klo 20.00 jälkeen. Jäsenten paikallaoloista sovitaan tarkemmin vaalilautakunnan järjestäytymiskokouksessa tai lautakunnan puheenjohtajan kanssa erikseen.

Tehtävästä maksetaan 240e palkkio, kun tehtävä kestää ääntenlaskentoineen yli kolme tuntia.

VAALITOIMIKUNNAT (TÄYNNÄ)

Vaalitoimikunnat kiertävät ennakkoäänestysten aikana (eduskuntavaaleissa 3.-9.4.2019 ja eurovaaleissa 15.-21.5.2019) vanhainkodeissa, vankiloissa, sairaaloissa ja kodeissa hoitamassa äänestystoimitusta. Vaalitoimikunnan jäsenten tulee olla käytettävissä tehtävään arkisin päiväsaikaan. Oman auton käyttömahdollisuus on suositeltava. Vaalitoimikunnissa ei voi toimia vaaleissa ehdolla oleva tai hänen lähisukulaisensa.

Keskusvaalilautakunta järjestää vaalilautakuntien puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille pakollisen koulutustilaisuuden 19. ja 20.3.2019 17:00-19:00. Vaalilautakuntien jäsenille järjestetään tietojärjestelmäkoulutusta 21. ja 26.3. sekä kertauskoulutukset ennen europarlamenttivaaleja 13. ja 25.4.

 

TÄSTÄ SÄHKÖISEEN LOMAKKEESEEN