Vaalitoimitsijaksi Vantaalle 2021

KUNTAVAALIT toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021 ja ennakkoäänestys 7.-13.4.2021.

Haemme nyt toimitsijoita vaalilautakuntiin Vantaalle. Haku tapahtuu 27.1.2021 mennessä alempaa löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Paikat ovat puheenjohtajien, varapuheenjohtajien, jäsenten tai varajäsenten tehtäviä.

EDELLYTYKSET TEHTÄVÄÄN

  • Vaalilautakuntaan tai vaalitoimikuntaan ehdotettavan henkilön kotikunnan on oltava Vantaa.
  • Ehdokas ei voi toimia vaalilautakunnan tai vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
  • Ehdokkaan puoliso, lapset, sisarukset tai vanhemmat eivät voi toimia vaalitoimikunnan jäsenenä eivätkä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan sekä aviopuolisoita että avioliitonomaisessa suhteessa tai rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.
  • Vaalilautakuntaan tai vaalitoimikuntaan ehdotettavan henkilön on annettava etukäteen suostumuksensa tehtävään sekä siitä perittävään 20% luottamushenkilömaksuun. Tämän lisäksi kaupungille on toimitettava perustietolomake, mikäli sellaista ei ole vielä toimitettu jo aikaisemmin tällä kuntavaalikaudella (luottamushenkilöt, tai esim. eduskuntavaalien yhteydessä) tai mikäli tiedot ovat muuttuneet. Lomakkeesta ollaan vielä erikseen yhteydessä esitettävien henkilöiden osalta.

Tehtävästä maksetaan puheenjohtajalle/varapuheenjohtajalle 290 euron ja jäsenelle/varajäsenelle 240 euron palkkio, kun tehtävä kestää ääntenlaskentoineen yli kolme tuntia. Varsinaisen ja varajäsenen tehtävissä ei käytännössä ole juuri eroa, sillä päivää jaetaan kaikkien lautakuntalaisten kesken.

VAALILAUTAKUNNAT

Vaalilautakuntiin kuuluvien tulee varautua olemaan varsinaisena vaalipäivänä vaalipaikalla hoitamassa äänestystoimitusta sekä mukana ääntenlaskussa klo 20:00 jälkeen. Jäsenten paikallaoloista sovitaan tarkemmin vaalilautakunnan järjestäytymiskokouksessa tai lautakunnan puheenjohtajan kanssa erikseen.

Keskusvaalilautakunta järjestää vaalilautakuntien puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille pakollisen koulutustilaisuuden keväällä. Osalle vaalilautakuntien jäsenistä järjestetään myös tietojärjestelmäkoulutusta. Ajankohta on näissä nykytiedon valossa maaliskuu.

VAALITOIMIKUNNAT

Vaalitoimikunnat kiertävät ennakkoäänestysten aikana (7.-13.4.2021) vanhainkodeissa, vankiloissa, sairaaloissa ja kodeissa hoitamassa äänestystoimitusta. Vaalitoimikunnan jäsenten tulee olla käytettävissä tehtävään arkisin päiväsaikaan. Oman auton käyttömahdollisuus on suositeltava. Vaalitoimikunnissa ei voi toimia vaaleissa ehdolla oleva tai hänen lähisukulaisensa.

Keskusvaalilautakunta järjestää maaliskuussa koulutusta myös näihin tehtäviin.

 

TÄSTÄ SÄHKÖISEEN LOMAKKEESEEN