Vantaan ohjelmakysely

Arvota seuraavat aihealueet sen mukaan, miten tärkeäksi henkilökohtaisesti koet ne kotikaupunkimme kehittämisessä. Käytäthän koko asteikkoa!

Vaihe 1 / 3

  • Kokoomuksen periaatteet (vastuu, vapaus, välittäminen, yrittäjyys).
  • Tehokas palvelujen tuotanto, palveluseteleitä ja yksityisiä toimijoita soveltuvin osin hyödyntäen
  • Veronkorotusten torjuminen, järkevä taloudenpito
  • Lasten ja nuorten syrjäytymisen torjunta (lastensuojelu, nuorisotyö yms).
  • Yleiset turvallisuusasiat.
  • Seniorien ja ikäihmisten asiat ja palvelut
  • Koulut, oppilaitokset, opetus
  • Osallisuus, avoimuus ja asukkaiden vaikutusmahdollisuudet.