Uuskieli AY-liikkeen vaalikampanjassa johtaa äänestäjää harhaan

Ehdokkaiden blogit

"Sota on rauhaa, vapaus on orjuutta, tietämättömyys on voimaa".

AY-liikkeen propagandakoneisto on käynnistänyt Vapaiden valtakunta-kampanjan tulevia eduskuntavaaleja varten. Kampanjan lanseeraamassa uuskielessä maalataan kuvaa pahasta "pakkolakeja" säätävästä ja määräilevästä eduskunnasta, jonka ainoa vastavoima on muka vapautta puolustava AY-liike. Tämä on tietysti täysin laskelmoitua harhaanjohtamista.

Kampanja julistaa haluavansa Suomen, jossa voi jokainen voi elää "vapaana pelosta, epävarmuudesta ja kiristyksestä". Isoja sanoja järjestöiltä, jotka pelottelevat ihmisiä orjayhteiskunnalla ja ovat valmiita jopa tuhoamaan Suomen kansantalouden kiristääkseen laillisesti valittua eduskuntaa tahtoonsa. Työttömien kokemasta pelosta, köyhyydestä ja epävarmuudesta ei luonnollisesti tässä yhteydessä puhuta mitään.

AY-liike maalaa propagandassaan kuvaa, jonka mukaan työntekijällä ei olisi "vapautta järjestyä, sopia työehtosopimuksista ja vaikuttaa työelämän lakeihin". Todellisuudessa järjestymisvapauden kaventamista ei Suomessa aja kuin Huominen ilman pelkoa – Rasismi rikoslakiin-kampanja, joka hyvästä tarkoituksestaan huolimatta antaisi vallanpitäjille mielivallan päättää aatteellisesti erimielisten yhdistysten lakkauttamisesta. Sattumoisin Palvelualojen ammattiliitto PAM ry tukee kyseistä kampanjaa.

Työehtosopimuksiakaan Suomessa ei vastusta kukaan, vaan kritiikki kohdistuu TES:en yleissitovuuteen. Siis siihen todelliseen pakkolakiin, joka alistaa liittoihin kuulumattomat työntekijät, yrittäjät ja yritykset työmarkkinakabineteissa, demokratian tuolla puolen, kuiskuteltujen sopimusten armoille. Tästä esimerkkinä vaikkapa umpisurkea kiky-sopimus, jonka sorvasivat kasaan nimenomaan työmarkkinajärjestöt.

Kampanja julistaa, että jokaisen tulisi voida elää palkallaan, mutta milloin näitte viimeksi AY-liikkeen puoltamassa tuloverotuksen keventämistä palkansaajan ostovoiman parantamiseksi? Itse asiassa viime elokuussa SAK yksiselitteisesti vastusti tuloverotuksen keventämistä, vaati siihen päälle veronkorotuksia ja esitti jopa varallisuusveron palauttamista. AY-liike puhuu palkalla elämisestä, mutta muusta toiminnastaan päätellen se ei halua suomalaisten elävän palkallaan eikä varsinkaan vaurastuvan.

AY-liikkeen valtaklikillä ei meinaa millään mennä ymmärrykseen, että suomalaisessa parlamentarismissa lait säätää demokraattisesti valittu eduskunta, ei Hakaniemen majailevien eturyhmäjärjestöjen saunaseura.

Työelämää sääteleviin lakeihin kansalainen voi vaikuttaa äänestämällä esimerkiksi tulevissa eduskuntavaaleissa, mutta AY-liikkeellä ei tule lainsäädäntötyössä olla muuta roolia kuin korkeintaan valiokunnissa asiantuntijalausuntojen antajana, kuten kaikilla muillakin kansalaisjärjestöillä. #terestroika

https://www.vapaidenvaltakunta.fi/