Miljön och dess möjligheter

Ehdokkaiden blogit

Ren natur är redan i sig själv värdefull, men står
ofta i vägen för ekonomitänkandet. Den eviga ekonomiska tillväxten och det begränsade
jordklotet är en ekvations som är svår att lösa. IPCC (FN’s klimatpanel) kräver
dock i sin senaste rapport att klimatförändringen måste stoppas. Våra
konsumtionsvanor och vårt förhållande till naturen är centrala faktorer ifall
vi skall lyckas.

Det är klart, att när vi söker tillväxt kan vi inte
bygga vidare på det traditionella konsumtionssamhället. Det är skäl att flytta
tillväxten snabbt till den cirkulära ekonomin samt till sådana tjänster,
produkter och teknologier som hindrar och begränsar de negativa effekterna av
den ekonomisla verksamheten. Finland bör i första hand koncentrera sig på
detta.

Varför måste Finland då göra dyra beslut, då vårt
lands påverkningsmöjligheter globalt sett trots allt inte är betydande? Frågan
kan emellertid jämföras med tanken att det är onödigt att ösa en sjunkande båt
med ett litet öskar om ingen annan nödvändigtvis gör det.

Självfallet så har Finlands arbete och förmåga att
producera nya innovationer och lösningar inte bara betydelse för oss. Genom att
utveckla och ta i bruk renare metoder i Finland, fastän med lätt tvång, så har
vi möjlighet att mångfalldiga deras betydelse genom export ut i världen. T.ex.
Kina och Ryssland erbjuder enorma marknadsområden för den finska clean-tech
industrin.

Redan idag ropar världen efter renare produkter,
processer och teknologi. Detta eftersom allting i framtiden kommer att bli
oändligt dyrare. Företag runt om i världen har alltmer börjat beakta detta i
sin verksamhet.

Finlands kunnande i miljöfrågor reflekteras starkt av
de clean-tech innovationer som görs i vårt land. Genom att satsa på en renare
och bestånde miljö har Finland också möjlighet att vinna ekonomiska framgångar.
Clean-tech produkter och innovationer representerar redan en maknad som
omfattar  hundratals miljarder ute i
världen.