Ympäristö ja sen mahdollisuudet

Ehdokkaiden blogit

Puhdas
luonto on jo itsessään arvokasta, mutta jää usein talousajattelun jalkoihin. Ikuinen
taloudellinen kasvu ja rajallinen maapallo on yhtälö, joka on hankala ratkaistavaksi.
Viimeksi IPCC:n (hallitustenvälinen ilmastopaneeli) raportti patisti kuitenkin
toimimaan ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Kulutustottumuksemme ja suhteemme
luontoon ovat keskeisiä tekijöitä, jos aiomme onnistua.

Selvää
lienee, että jos kasvua haetaan, se ei voi jatkua perinteisen kulutusyhteiskunnan
tavalla. Kasvun on syytä siirtyä nopeasti kiertotalouden ja sellaisten
tuotteiden, palvelujen, prosessien ja teknologioiden pariin, jotka ehkäisevät
ja vähentävät taloudellisen toiminnan kielteisiä ympäristövaikutuksia. Suomen
on syytä keskittyä näihin etunenässä.

Miksi Suomen
pitäisi tehdä kalliita ratkaisuja, kun maamme vaikutus isossa kuvassa ei kuitenkaan
ole merkittävä? Tämä kysymys kuitenkin rinnastuu ajatukseen, että olisi turhaa
äyskäröidä uppoavassa veneessä pienellä äyskärillä, jos kaikki muutkaan eivät
välttämättä äyskäröi.

Tosiasiassa
Suomen toiminta ja kyky tuottaa uusia innovaatioita ja ratkaisuja eivät vaikuta
vain meillä. Kehittämällä ja ottamalla käyttöön puhtaampia ratkaisuja Suomessa,
vaikka hieman pakotettuina, meillä on mahdollisuus moninkertaistaa vaikutukset
viemällä ratkaisumme maailmalle. Esimerkiksi Kiina ja Venäjä tarjoavat valtavia
markkina-alueita Suomen clean-tech alalle.

Jo tänä
päivänä koko maailma huutaa puhtaampien tuotteiden, prosessien ja
teknologioiden perään. Kaikki muu kun tulee jatkossa äärettömän kalliiksi. Yritykset
ympäri maailman ovat alkaneet huomioida tämän toiminnassaan yhä vahvemmin.

Suomen
osaaminen ympäristöasioissa heijastuu vahvasti maassamme tehtäviin clean-tech
innovaatioihin. Panostamalla puhtaampaan ja kestävämpään ympäristöön Suomen on
samalla mahdollista hyötyä taloudellisesti; Clean-tech tuotteilla ja
innovaatioilla on jo tätä nykyä satojen miljardien markkinat maailmalla.