Kutsumus työhön ei yksinään paranna olosuhteita

Ehdokkaiden blogit

Meidän päättäjien tehtävänä on huolehtia siitä, että yhteinen elämänpiirimme on sosiaalisesti monimuotoinen, kaikista huolehtiva sekä kaikkien ihmisten kokemuksia ja osaamista arvostava.
Kaikki me ymmärrämme, että hoitohenkilökunnan työ väsyneenä ja vajailla henkilöresursseilla ei voi taata hyvää ja tasokasta huolenpitoa. Tähän kiireeseen kun lisää vielä huonon johtamisen, niin monen hoitotyötä tekevän motivaatio ei enää riitä turvaamaan inhimillisiä oloja sairaille ja vanhuksille. Hoitotyö on aina myös luottamustehtävä, mutta kenenkään kutsumus ei paikkaa haamuhoitajaa.

Eettinen johtaminen, digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen ja myös taloudellisen tarkastelun kestävä korkealaatuinen hoito ovat avainasemassa, kun puntaroimme hoitohenkilökunnan työtä ja sen mitoittamista suhteessa tuotettuun palveluun ja annettuun hoivaan. Ihmisten hätä ja avun tarve vaihtelevat, joten myös tarjolla olevien palveluiden tulee joustaa tilanteen ja sen muutosten mukaisesti.

Korkeatasoisen hoivan takaaminen edellyttää aina myös riittävää valvontaa, ja sanktioiden täytyy olla todelliset.Jokaiselle tulee taata oikeus koskemattomuuteen, ja kenenkään autonomiaa ei saa mielivaltaisesti riistää. Kun ihmisen aika on loppumassa, tulee hänelle myös sallia arvokas kuolema. 

Hyvinvointiyhteiskunnassa ihmiset huolehtivat toisistaan, ja meillä päätöksentekijöillä on oltava inhimillinen ymmärrys tehtävästä työstä.
”Hyvillä sanoilla voi neuvotella, mutta tullakseen suureksi tarvitaan hyviä tekoja”, sanoi Lao Tse. Minulle politiikka on harkittuja, osaavia ja oikeudenmukaisia tekoja.
Rakentavasti yhdessä, Di
#tekoja #arvokasvanhuus #inhimillisyys #eduskuntavaalit2019 #rakentavastiyhdessa


Kuva: Veli-Matti Kantonen
www.velimatti.fi