Koulutuksen rahoitusvajeen paikkaus on nyt tarpeen!

Ehdokkaiden blogit

Kuluvalla
hallituskaudella koulutuksen rahoituksesta on jouduttu leikkaamaan lähes 900 milj.
euroa. Tätä summaa on tosin lievennetty reilusti erilaisilla kärkihankkeilla, mutta
lopputulema saattaa kuitenkin olla satoja miljoonia pakkasella.

Eri
koulutusasteilla on perusrahoitus hiljalleen laskenut johtuen mm.
indeksijäädytyksistä ja muista kustannusleikkureista. Itse perusopetukseen ei
ole onneksi tehty suoria leikkauksia. Suurimmat yksittäiset leikkaukset ovat
kohdentuneet ammatilliseen koulutukseen, jossa lähiopetus tuntuu olevan jo
kriisissä. Myös yliopistojen ja tutkimuksen rahoitus ovat laskeneet jo
pidempään.

Opetus-
ja kulttuuriministeriö on tehnyt kutistuvin resurssein hyviäkin uudistuksia,
mutta monen kärkihankkeen päättyessä OKM:n rahoitus laskee jälleen 160
miljoonaa euroa edellisestä vuodesta.

Huolestuttavaa
on, että yliopistoihin ja tutkimukseen jo pidemmällä aikavälillä tehdyt
leikkaukset näkyvät mm. opetuksen ja perustutkimuksen heikkenemisenä. Ilman
vahvaa perustutkimusta ei jatkossa voida toteuttaa innovaatioita ja
kärkihankkeita. Jos haluamme kaupallistaa ideoitamme ajoissa, on nopealle
toiminnalle oltava riittävät varat. Emme voi odottaa muiden maiden
perustutkimusten tulosten julkaisua ja vasta sitten lähteä soveltamaan niitä. Se
heikentää kansainvälistä kilpailuasemaamme.    

Koulutuksessa,
kasvatuksessa ja tutkimuksessa on yli satojen miljoonien rahoitusvaje. On syytä
kysyä, pysäytetäänkö tämä koulutuksen rahoituksen väheneminen, vai annetaanko
koulutuksen yhä rapistua?

Jos
haluamme rakentaa Suomelle ja suomalaisille hyvää ja menestyksellistä
tulevaisuutta, tämä rahoitusvaje on paikattava pikimmiten. Muutos ei tapahdu yhdessä
yössä. Se vaatii rohkeita päätöksiä, joilla turvataan riittävä rahoitus ja
Suomen tulevaisuuden menestys.

Vain
riittävän laadukkaalla kasvatuksella, koulutuksella ja tutkimuksella voimme
ratkaista syrjäytymisen, oppimisen, ilmastonmuutoksen tai työelämän muutosten
aiheuttamia haasteita sekä turvata hyvinvointivaltion jatkossakin.